Osmaklig reklam – ovederhäftig och missvisande!

En sådan tur att författares förlagsavtal vanligen undertecknas genom ett elektroniskt förfarande så att parterna slipper gammaldags handslag för att bekräfta avtalet.

Om att utnyttja rädslan för coronavirus i sin reklam
Jag brukar köpa vissa kontorsprodukter från ett företag som även säljer (inte tillverkar!) tvål. I ett av sina reklamutskick via mejl påstås att tvål eliminerar coronavirus. Hur långt kan man gå i sin reklam?

Mig veterligt är coronavirus en droppsmitta, dvs den smittar vid hostattacker och nysningar som ger upphov till mikroskopiskt små droppar som flyger ut i luften. Den som stått tillräckligt nära för att bli träffad av en sådan partikel löper risk att bli smittad. Även om man tvättat händerna med tvål. Därmed inte sagt att god handhygien inte är viktig för att förebyggande smitta av olika slag, för det är den.

När någon håller handen för munnen under hostan så hamnar många smittsamma droppar i handflatan. Om man sedan hälsar på någon genom ett handslag kan smitta överföras. Att istället hosta i armbågsvecket kan vara en förebyggande åtgärd.
Christina Gustavson

 

Share →