Christina Gustavson 326Osynligt våld

Osynligt våld – vad är det?
Man talar ibland om det osynliga våldet, men vad innebär det? Personer som har till yrke att utöva våld men även andra som kan ha lärt sig en teknik att utöva fysiskt våld utan att det uppstår blåmärken? Tortyr?

Psykiska trakasserier
Med osynligt våld menar jag här mobbning och psykiska trakasserier. Det ger inga blåmärken men jämnväl djupa skador i den drabbade människans innersta.

Hårresande och skrämmande
Hårresande berättelser om psykisk tortyr, ofta i nära relationer,Christina Gustavson 325 är tyvärr vanliga och det är skrämmande att det förekommer och fortsätter förekomma. Det osynliga våldet är vanligare än vi tror.

Så osynligt att inte ens offret ser det
Det jag tänker på idag är det osynliga våldet i vår vardag, det som blivit en del av livet för många. Våldet som blivit så osynligt att inte ens offret ser det längre eller rent av tar på sig skulden för det. Det kan också vara så att förövaren manipulerar andra till att tro att det är offret som bär skulden.

Christina Gustavson 163På arbetsplatsen
Det kan röra sig om osynligt våld på arbetsplatsen genom hunsande, sexuella trakasserier, maktmissbruk och manipulationer. Det kan gå så långt att offret drivs till att begå självmord. Det kan vara så att ingen vågar ingripa av rädsla för att själv bli drabbad. Kan osynligt våld ligga bakom vissa fall av utbrändhet?

I skolan
Det kan röra sig om osynligt våld i skolans värld. Mellan olika lärare, lärare och elev eller rent av mellan rektor och antingen en lärare eller en elev. En lärare kan till exempel ta sig ur kniptången genom att byta jobb – men vad gör en elev? Genom skolplikten tvingas alla skolbarn till att vistas i skolan – även om det är en miljö som är synnerligen skadlig för dem.

I familjen
Det kan också röra sig om osynligt våld i den privata sektorn, Christina Gustavson 327inom familjen. I ett partnerförhållande, men också mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Osynligt våld mellan vuxna är oerhört vanligt och påverkar då indirekt även barnen. Samtidigt som det blir vanligare att en familj är sammansatt med barn som har olika föräldrakonstellationer ökar också spänningarna och därmed ökar risken för osynligt våld mellan barnen.

Påverkar hela samhället
Med tanke på att skadorna av osynligt våld blir så djupa, allvarliga och svåra att de når in till djupet av personligheten kan det osynliga våldet komma att påverka samhället i stort. Vi är medvetna om att ohälsan ökar och sjukskrivningarna blir fler. Det borde vara av nationellt intresse att sätta in kraftresurser för att motverka osynligt våld och mobbning i vår vardag. Eftersom problemet är så vanligt och så omfattande  blir det inte lätt att vända trenden – det behövs en kraftansträngning!

Ångest 2xKan rädda liv
Var och en av oss som är medvetna om det osynliga våldets natur kan vara uppmärksamma på det, försöka att inte bli manipulerade till att medverka, inte bortförklara det som inträffat och fortsätter ske, inte skambelägga offret utan lära vad som behövs för att ge offret det stöd som är nödvändigt för alla offer och som  i vissa fall även kan rädda liv.

Se genom dimridåerna
Vi har alla ett ansvar. Det går inte att komma undan. Vi måste öppna ögonen och lära oss att se det som förövare kan försöka dölja i dimridåer, det som sker så ofta att det finns en risk att man börjar tro att det är ”normalt.”

Det måste synliggöras!
Vi måste alla börja arbeta på att synliggöra det osynliga våldet. Få Christina Gustavson 250upp det på bordet. Visa hur det ser ut och var och när det förekommer. Och om och om igen ge stöd till alla som utsätts och har utsatts för osynliugt våld.

Bra bok:
För den som vill veta mer kan jag rekommendera en bok i ämnet: Vardagens osynliga våld, av den franska psykiatern Marie-France Hirigoyen (Natur&Kultur) och jag vill särskilt tacka Åsa Moberg och Adam Inczédy-Gombos för en utmärkt översättning.
Christina Gustavson

Share →