Christina Gustavson 3Christina Gustavson:

Står patienten i centrum?

Ges rimligt god service i vården?

När det gäller organisationsarbete skall man aldrig tro att man är färdig, för det är man inte. Hur mycket man än gör återstår alltid mycket mer att göra!

Definiera och omforma
För att ge bra service i sjukvården måste man definiera två saker:

1. Vem är kunden/patienten?

2. Vad vill kunden/patienten ha?

Sedan kan man omforma organisationen efter detta och låta svaren bli ett rättesnöre i den strukturella uppbyggnaden.

Enskilda vårdgivare
Jag anser att vården är så bra som den är, enbart på grund av att den enskilde vårdgivaren (läkare, sjuksköterska, psykolog osv) sätter patienten i centrum!

Systemet sätter INTE patienten i centrum
Vad som än sägs sätter dock själva systemet inte patienten i centrum och detta ställer till med problem i vården.
Eftersom chefer och ledare många gånger är osynliga personer som inte syns i vården, är det ofta läkaren, som får bära hundhuvudet och får ta stryk för systemfel och organisatoriska brister och missar, istället för den som faktiskt är ansvarig för dessa.

Man slår på den man ser
Det vill säga: Man slår på den man har till hands, den man ser och kan träffa, men den som ligger bakom det hela och fattar besluten, som en annan osynlig maffiakung, den personen kommer man inte åt. Detta har bland annat lett till att läkarkåren oförskyllt får stå vid skampålen tid efter annan.

Rikta kritiken mot den som fattar besluten
Det är därför nödvändigt att kritiken riktas mot den som fattar de övergripande besluten (läs: politiker) och att ledarskapet inom sjukvårdens högre regioner blir bättre.

Christina Gustavson

 

Tagged with →  
Share →