Christina Gustavson 96Psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Kuratorer och psykologer
Regeringen tillsätter stora belopp för att fler skolkuratorer och psykologer skall anställas.
Det är en viktig åtgärd för att hjälpa dem som har det svårt, men har ingenting med förebyggande att göra.

Förebygga är nödvändigt
För att förebygga, som det talas om, behöver man ta reda på de grundläggande orsakerna till att den psykiska ohälsan uppstår och dessutom ökar.

Vilken är orsaken?Christina Gustavson 82
Om man inte vet orsaken – hur kan man då göra något? Då försöker man ju bara kapa en del av den topp som sticker upp ovanför vattenytan, men gör ingenting åt det stora berg som man vet finns, men som inte syns. Tala om att sopa problem under mattan!

Skolungdom
Man talar om en tuffare arbetsmarknad som ett av skälen – men eftersom statistiken rör unga som fortfarande kanske går i skolan är det knappast aktuellt med arbetsmarknaden som orsak.

Christina Gustavson 163Inte ett ord om varför
Olika artiklar radar upp statistik. Visst, det är bra att med hjälp av siffror och diagram få veta hur illa det är ställt – men det säger inte ett ord om varför. Inte heller ett enda ord om vad man gör för att ta reda på orsakerna.

Skaran växer
De enda åtgärder som beskrivs är tafatta försök att till dyra kostnader ta hand om och hjälpa dem som redan är drabbade – en skara som hela tiden växer.

Psykisk ohälsa hos barn och unga
Med psykisk ohälsa hos barn och unga inbegrips problem som rör den unges egen känsla av bristande välbefinnande, som hindrar vanliga och vardagliga aktiviteter och eventuellt också hämmar en optimal utveckling.

Magont och sömnproblemChristina Gustavson 103
Symtomen kan variera från allt mellan huvudvärk och magont till sömnproblem, nedstämdhet och oro.

Kan inte berätta
Det är inte alltid den unga människan kan eller vill berätta om sina problem för föräldrar, lärare eller andra i omgivningen.
I några fall är förhållandet det omvända, dvs. den unge upplever sig må bra men vuxna i omgivningen ser ett avvikande beteende.

Vad beror det på?
Men tillbaka där jag började – vad beror det på? Vilka är orsakerna? Och varför ökar den här typen av problem?
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →