Christina Gustavson 249Psykopater och undanglidande blick

Se på utanskriften
Många har fortfarande för sig att man kan se på utanskriften om en person är psykopat eller inte. Så är det naturligtvis inte alls.

Psykopater och undanglidande blick
Ett vanligt exempel är att psykopaten i en bok har en undanglidande blick, som bevis på sin oärlighet och sina skumma avsikter. En person kan också beskrivas så för att i ett tidigt skede låta läsaren veta att det är mot den här personen man skall hysa misstankar.

Oartigt i andra kulturer
I många kulturer anses det oartigt eller framfusigt att se andra rakt i ögonen. Jag tänker på Japan till exempel, där det traditionellt sett anses vara ofint att se någon utom sin äkta hälft rakt i ögonen och man kan känna sig uttittad om någon ändå försöker detta.
Traditionen att inte se andra rakt i ögonen förekommer i många andra kulturer också. Skulle de alla därmed vara psykopater? Så är det naturligtvis inte.

Arbetsmetod för psykopater
Tvärt om kan det vara en ”arbetsmetod” för oärliga psykopater att se andra rakt i ögonen för att lura andra att tro på deras ärlighet och goda uppsåt. Med de förutfattade meningar som många har, är det lätt att falla för den typen av knep.

En bekännelse
Tänk om en ung man som artigt och belevat närmar sig en kvinna. Ganska tidigt i deras förhållande vänder han sig mot henne, ser henne djupt i ögonen och berättar att han har en bekännelse att göra, får han lov att prata fritt? Så klart att han får.

Bedragen
Han berättar att han blev bedragen i ett tidigare förhållande.Ångest 2x Kvinnan lyssnar uppmärksamt och nickar lite grann. Han fortsätter med att tala om att han hade velat att de skulle gifta sig traditionellt, ha hem och barn osv när han upptäckte att kvinnan bedrog honom och allt tog ett abrupt slut.
Så rundar han av med att säga att det tog honom flera år att komma över det hela och – så vänder hans sig mot kvinnan, ser vädjande på henne och säger: Du förstår, trohet är viktigt för mig. Du kommer väl aldrig att vara otrogen?

Hennes hjärta svämmar över
I mitt exempel svämmar hennes hjärta över av ömsinthet, medlidande och  tillit. Kanske tänker hon: Den här mannen vågar jag lita på, han kommer aldrig att vara otrogen mot mig.

Christina Gustavson 244Det han inte talade om
Skickligt spelat! Det han inte talade om var att det var han som så många gånger förut varit otrogen och blev upptäckt. Det var den verkliga anledningen till att förhållandet tog slut.
Men nu har han den nya kvinnan säkert på kroken! Precis som han ville.
Och visst såg han henne i ögonen.

Du har väl läst Christina Gustavson: En fingervisning om mord?Christina Gustavson 12 Joelgården Förlag. Där, i en idyllisk småstadsmiljö, finner du både psykopater och strulpellar av olika slag och andra som blir misstänkta trots att de inte är psykopater. Finns som pocket, e-bok och ljudbok. Kan köpas via internet, t.ex Adlibris, bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Läs gärna mer om psykopater i Christina Gustavson: Från strulpellar till psykopater, ICA bokförlag.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →