Christina Gustavson 95Psykopati

– en akademisk fråga?

Psykopati – en akademisk fråga?
Det talas mycket om psykopater (ibland talar man om sociopater, speciellt i andra länder) – men spelar det egentligen någon roll om en person är psykopat eller inte? Är det mer en akademisk fråga? Eller en fråga som enbart hör hemma i en brottsutredning?

Det spelar roll
Visst spelar det roll även i personliga relationer eller på arbetet t.ex. Inte om en viss person har en pykopatdiagnos – men väl om en person beter sig som en psykopat.

Gör andra illa
Eftersom psykopater saknar förmågan till empati kommer de alltid att göra andra illa på olika sätt. Inte för att de nödvändigtvis vill det, utan för att deras personlighet är sådan att de ser till sina egna intressen och inte har en tanke på att andra kan ta illa upp eller bli sårade. Och även om de mot all förmodan hade haft en tanke på andra i sin omgivning hade det inte spelat någon roll för dem.

Går inte tala till rätta
En psykopat kan inte ”bättra sig” lika litet som en blåögd person av viljekraft kan få bruna ögon istället. Man kan inte tala en psykopat till rätta, eftersom han inte kan förstå att han gjort något fel.

Att stanna kvar gör ont
I en relation där man far illa innebär det att det enda man kan göra för att skydda sig är att bryta upp, göra slut, säga upp sig från arbetet och helst lägga ett bra geografiskt avstånd mellan sig och den som får en att må dåligt. Att stanna kvar kommer ofelbart att göra ont, ibland både fysiskt och psykiskt.

I eget intresse
Det finns psykopater som lever i fungerande relationer, men har då sådana fördelar av förhållandet att det ligger i hans eget intresse att partnern vid hans sida är glad och nöjd. Har han inget annat intresse än till exempel sex, mat, husrum och tvätt av kläder, alltså sådant som han likaväl kan få av någon annan, är det högst troligt att förhållandet inte kommer att fungera.

Taktikspel
På arbetsplatsen eller i bekantskapskretsen kan en psykopat verka vara ens bästa vän, snäll och hjälpsam. Men det är ett taktikspel på vägen mot en högre befattning eller för att få fördelar, kanske i form av lojalitet. Förr eller senare kommer de vassa armbågarna fram och andra upplever att personen ifråga blivit helt förändrad. Det har han inte – han visar nu sitt rätta jag.

Orättvis sadist
En psykopat som chef kan upplevas som en orättvis sadist som får andra att må riktigt dåligt och det kan gå så långt att andra funderar på allt från att säga upp sig till att begå självmord.

Man vinner aldrig mot en psykopat
Bättre fly än illa fäkta är ett gammalt ordspråk som passar väl här. Man vinner aldrig mot en psykopat. Det enda man kan göra för att skydda sig själv är att dra sig undan, ligga lågt, hålla sig borta, lägga avstånd emellan.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →