Christina Gustavson 304Regeringsbeslut om specialpedagoger

Specialpedagoger skall lära barn läsa
Jag såg på TV att #specialpedagoger, enligt ett nytt #regeringsförslag, skall hjälpa #barn att lära sig #läsa.

Öka läsförståelsen
I inslaget talades det fortfarande om att ”öka läsförståelsen” och inte om att ”lära läsa.”

Läskunskap och läsförståelse inte samma sak
Det verkar som om inte ens #utbildningsminister Gustav #Fridolin är medveten om att ”läsförståelse” inte är det samma som ”#läskunskap” eller ”#läsförmåga.”

Inte förskolans uppdrag
Förskolans uppdrag nu, så vitt jag förstår det, är inte att lära barn läsa, utan att öka #läsförståelsen genom sång, berättande mm.

Se över terminologin!
Ett första steg för att lära alla barn läsa torde vara att se över terminologin och tydligare definiera förskolans uppdrag beträffande läskunskap och läsförmåga.

Många lär sig själva
Många barn lär sig själva att läsa och kan sedan stimuleras till att läsa mer genom förskolans nuvarande uppdrag att öka läsförståelsen.

Vissa behöver hjälp
De barn som på egen hand inte lärt sig knepet med att förstå bokstäverna och knäcka koden behöver aktiv hjälp att lära sig detta. Ge därför #förskolan det uppdraget! Får de det så klarar de det! Det är jag övertygad om.

Alla vuxna kan hjälpa till
Om förskolan av obegriplig anledning inte skulle kunna få uppdraget att lära barn läsa så behöver den hjälpen ändå inte ges av specialpedagoger, utan alla vuxna som själva kan läsa och som har tid, tålamod och vilja att engagera sig för att hjälpa barn, kan i princip klara detta – detta gäller allt från mor- och farföräldrar till #bibliotekspersonal och andra vuxna i barnens omgivning.

Många föräldrar tror felaktigt
Tyvärr tror många #föräldrar att förskolan redan har uppdraget att lära barn läsa och avstår därför från att försöka hjälpa barnen med detta i hemmet för att, som någon sa, ”inte komma i kollision med skolans undervisning eller lära barnen en annan metod än det lär sig i skolan.”

Bristvara
Specialpedagoger är en ”bristvara” som bör få använda sina kunskaper till de speciella uppgifter som inte kan lösas av andra yrkeskategorier. En specialpedagog, om sådan finns till hands, kan dock med fördel handleda andra lärare om hur man lär ut läskunskap.

Christina Gustavson 304Tid, tålamod och uppfinningsrikedom
För att lära ett barn, som inte redan lärt sig själv, att läsa krävs tid, tålamod och en del uppfinningsrikedom.

Receptet
”Receptet” såväl som en enkel beskrivning av hur man gör finns i boken ”Lär alla barn läsa” av A-K M Moback, fil.kand i #specialpedagogik.

Självklar bok
Boken borde vara en självklarhet på alla #förskolor och #bibliotek samt i hem med engagerade föräldrar. Även om de egna barnen redan kan läsa så finns det kanske barn i omgivningen som kan behöva hjälp.

Christina Gustavson 304Internet och bibliotek
”Lär alla barn läsa” finns att köpa i internetbokhandeln, t.ex. #Adlibris http://www.adlibris.com/se/bok/lar-alla-barn-lasa-9789188013200 och den kan lånas på bibliotek, även om man får be att de tar hem den.
Den är utgiven på #Joelsgården Förlag 2016, ISBN 978-91-88013-20-0 och planeras även komma som e-bok.
Christina Gustavson

Share →