Christina Gustavson 316Nu har jag läst:

Robert Karjel: Efter monsunen
ISBN:
9789198182057
Förlag: Partners in Stories 2016

Tre trådar i en fläta
Under en otillåten skjutövning anordnad av MovCon-enheten dödas en svensk löjtnant av ett skott. Från Sverige skickas en SÄPO-agent, Ernst Grip, för att utreda fallet. En somalier är redan fängslad och alla verkar bara vilja ha en officiell bekräftelse för att fallet skall kunna läggas åt sidan. Vittnesmålen är väl tillrättalagda och Grip fattar ovälkomna misstankar. Han påbörjar en egen utredning som leder honom för nära ett nätverk som utnyttjar den svenska armén för illegala pengatransporter.

Samtidigt har en svensk barnfamilj kidnappats av pirater i Adenviken. Den generella inställningen att aldrig ge efter i gisslansituationer försätter familjen i än större livsfara och Ernst Grip, som redan befinner sig i området, kopplas in.

Före avresan till Djibouti hade Ernst Grip deltagit i en räd mot misstänkta terrorister i en Stockholmsförort. Inga terrorister påträffades dock och spåren verkade sluta där.

Brännpunkt
Dessa tre trådar flätar Robert Karjel elegant samman till en spännande intrig. I gränsområdet mellan Somalien, Etiopien och Eritrea där samtidigt Adenviken och Röda havet möts precis utanför Jemen blir Djibouti den brännpunkt där denna thriller utspelar sig. Han låter på ett mästerligt sätt Grip använda sin intelligens och förmåga att med eftertanke iaktta personer och se samband snarare än att använda knytnävarna. Även om Grip tänjer på ett antal gränser i Efter monsunen är det ingen tvekan om att han vill att sanningen och rättvisa skall segra.

Insikt och klarsyn
Robert Karjel har en bakgrund som gör att han trovärdigt och med säker hand kan teckna ett drama som detta. Därtill berättar han med djup insikt och en klarsyn som jag, som rättspsykiater, kan uppskatta. Med gedigen berättarkonst och utan tröttsamma transportsträckor lockar han läsaren så lätt och ledigt genom handlingen att varje mening verkar självklar. Han har därtill en stil och ett språk som griper tag och får mig att smälta och gör läsningen till en ljuvligt fängslande upplevelse trots det sorgset tragiska temat.

Femte boken
Efter monsunen är Robert Karjels femte bok, men den första jag kom att  läsa. Det blir inte den sista, den här läsupplevelsen vill jag inte vara utan – jag har redan beställt samtliga hans andra böcker!

Robert Karjel är civilingenjör i teknisk fysik samt även helikopterpilot och överstelöjtnant i svenska flygvapnet. Han är den ende svenske pilot som även utbildats vid amerikanska marinkåren och flugit deras attackhelikoptrar.

Christina Gustavson, forskare, rättspsykiater, författare

Tagged with →  
Share →