Christina Gustavson 2Christina Gustavson: Sömnens betydelse vid en depression

Sömnen betyder mycket!
Många deprimerade har problem med sömnen och har sömnstörningar som ett av de mest framträdande symtomen. Det finns forskare som hävdar att så många som åttio procent av de deprimerade uppger sömnproblem som ett av symtomen.

För tidigt uppvaknande vanligast
Vanligast rör det sig om ett för tidigt morgonuppvaknande men många har också problem med flera nattliga uppvaknanden såväl som insomningssvårigheter.

Förkortad total sömntid
Många berättar också att den totala sömntiden per natt är förkortad och för att istället sova sju till åtta timmar sover en deprimerad person kanske bara fem till sex. En otillräcklig sömn på natten leder till problem att klara sin vardagliga tillvaro dagtid på grund av trötthet.

Minne och koncentration
Många upplever också koncentrationssvårigheter och svårigheter att hålla samman olika tankar och besväras kanske även av minnesproblem.

Svårare när depressionen djupnar
Det finns också rön som tyder på att sömnproblemen blir allt svårare när depressionen djupnar. Det är inte ovanligt att ett återfall i depression kan börja med en period av sömnstörningar som på så sätt kan utgöra ett första symtom på att en ny depression är på väg.

Kvinnor löper större risk
Man har också funnit att kvinnor med insomningsproblem löper en större risk att insjukna i depression än män och man förmodar att det kan hänga samman med kvinnans hormonella förändringar.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →