Christina Gustavson 7Sömnens betydelse

Sömnens betydelse för vår hälsa
Vi behöver tillräckligt med sömn för att klara kommande dag. Otillräcklig sömn på natten leder till problem att klara den vardagliga tillvaron på grund av trötthet. Sömnens betydelse är större än vi kanske tror.

För litet sömn
Bara några timmars för litet sömn en enda natt påverkar vårt immunsystem och vår hälsa på ett negativt sätt.

Många som fått för litet sömn upplever också koncentrationsproblem och svårigheter att hålla samman sina tankar och besväras kanske även av minnesproblem.

Andra blir irriterade och snarstuckna för att de bara inte orkar vara ”sociala” på grund av sömnbrist.

Sjuka behöver mer sömn
Sjuka behöver extra mycket sömn för läkningsprocessen och återhämtning. Det gäller både fysisk ohälsa och andra problem som till exempel depression.

Deprimerade och sömnstörningar
Många med depression eller ångestproblem har sömnstörningar som ett av symtomen. Det är inte ovanligt att deprimerade också berättar att den totala sömntiden per natt är förkortad och för att istället sova sju till åtta timmar sover man kanske bara fem till sex. Det säger sig självt att sömnbristen snarare förvärrar depressionen och att mer sömn är oerhört viktigt!
God och tillräcklig sömn behövs varje natt – inte bara ibland.

Sov mer och vårda din hälsa!
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →