Christina Gustavson 2Christina Gustavson: Sömnproblem i samband med depression

Sömnproblem eller sömnmönster
Det anses inte vara detsamma som sömnproblem när man hör någon säga att han/hon är t ex en kvällsmänniska eller en morgonmänniska.  Vanligen är man ganska väl medveten om hur man brukar sova. Detta är ett slags mönster som man brukar ge akt på.

Kvällsmänniskor och morgonmänniskor
Människor är olika. Vissa människor tycker om att vara uppe på kvällen och andra tycker om att gå upp tidigt på morgonen, utan att detta anses vara något sömnproblem.

Förändrat sömnmönster
Om detta mönster förändras så att den som brukar lägga sig tidigt istället börjar få svårt för att somna och den som brukar tycka om att gå upp tidigt på morgonen börjar känna sig väldigt trött och hängig, då är det kanske ett tecken på nedstämdhet och eventuellt även på en begynnande depression.

Mår sämst på morgonen
Den som är deprimerad mår ofta sämst på morgonen och känner sig något bättre längre fram på dagen.

Vaknar på natten
Kanske är sömnen är orolig och det är svårt att inte vakna många gånger under natten. Detta påverkar naturligtvis både humöret och arbetsförmågan sedan under dagen.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →