Christina Gustavson 173Psykopater
i din egen närhet

 … och strulpellarna

Möter så många
Jag har mött så många människor genom åren som har råkat illa ut, blivit besvikna och sårade.  Många är trötta, uppgivna, ledsna och  förtvivlade på grund av olika strulpellar.

Ondskans mekanismer
Det har gjort att jag har funderat mycket över ondskans mekanismer, vad   som ligger bakom, vad som händer med den som tros vara ond och vad som händer med människor i dennes, så väl som i brottsoffrens omgivning, bland anhöriga, vänner, och alla som berörs.

Hur påverkar våld i media?
Och de som läser om våld, brott och tragedier i tidningarna och ser reportage om dem på TV – vad händer med dem och hur påverkas de?

Hjälp att komma till rätta
Både förövare, brottsoffer och närstående till dessa motstående poler behöver hjälp för att komma till rätta med sina liv. Jag kan inte gå in på enskilda fall, men kan beröra särdrag och problem rent generellt och försöka förklara och ge exempel.

Människor är olika
När jag försökte bena ut det för mig själv för att förstå så pass väl så att jag skulle kunna vara till hjälp för andra med problem, blev det väldigt tydligt för mig hur olika människor är.
∗ Det finns strulpellar med gott hjärta, men som ställer till det ändå.
∗ Sen finns det personer som begår både dumheter och brott i fyllan och villan. Raden kan göras lång.
∗ I andra ändan på detta spektrum finns personer som begår så onda handlingar att man har svårt att tro att det kan finnas något gott i dem.

Christina Gustavson 12

Läs gärna mer i min bok: Från strulpellar till psykopater, ICA bokförlag.
Den finns att köpa både via internet och i bokhandeln och att låna på bibliotek.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →