Christina Gustavson 128Christina Gustavson:
“Svartfötter”

Ny innebörd
I min ungdom läste jag indianböcker och lärde mig att det fanns en stam som kallades ”Svartfötter”. Nu har de svarta fötterna fått en annan innebörd för mig.

Oskulder
Det berättas att bl.a. att en urgammal tradition inom vissa grupperingar Christina Gustavson 124av Hausa-stammen föreskriver att alla flickor måste gifta sig medan de fortfarande är oskuld. Eftersom det är vanligt med tidig sexuell debut i Afrika innebär det att flickorna blir bortgifta redan som små eller mycket unga, för att man skall vara säker på att de inte redan debuterat sexuellt.

Christina Gustavson 125Svarta fötter
Det är inte ovanligt att så små flickor gifts bort så unga att ingen skulle kunna tro att de är gifta. För att visa omvärlden att de är ”gifta kvinnor” och inte längre tillgängliga för manliga inviter, målas deras fötter svarta. Det är ett säkert tecken – på samma sätt som en vigselring kan vara det i Europa.

Träkol
Bland fattiga, som kanske inte har råd med annat, används en pasta tillverkad av stött träkol och andra hemliga ingredienser. De som har råd använder en annan färg som är mer bestående och målar ibland sirliga mönster längs fötternas kanter och på tårna på ett sätt som påminner om hennadekorationerna på brudar i Indien.

Bands och kördes iväg
Flickorna gifts bort genom föräldrarnas beslut och har inte något att säga Christina Gustavson 126till om själva. De som protesterar blir bortförda med tvång eller, om de lyckas rymma, har de inga som helst möjligheter att försörja sig eller överleva utom genom prostitution. Jag kom i kontakt med en 11-årig flicka som trots att hon skrek, ropade på hjälp och värjde sig, bands till händer och fötter, slängdes upp över en motorcykel och blev, hängande på magen över cykeln, körd till den väntande brudgummen.

Lovas bort efter födseln
Det är inte ovanligt att en man, redan efter en flickas födelse, börjar bidra till hennes försörjning genom att ge föräldrarna pengar, mot löftet att han sedan får gifta sig med flickan.

Christina Gustavson 12750-60 år äldre män
Enligt mina sagesmän händer det aldrig någonsin att en flicka gifts bort med en ung man eller en man som hon kanske själv skulle välja, utan det är alltid de stamäldste som i första hand förses med unga flickor. Det är inte ovanligt att mannen ifråga är upp mot 50-60 år äldre än flickan och hon har inget att säga till om utan gifts bort mot sin vilja. Detta innebär att mannen ifråga som regel är mycket äldre än flickan.

Ingen hjälp att få
De stammar där den här typen av sedvänjor praktiseras bryr sig inte alls om olika regeringars försök att stävja det genom att införa 18 år som lägsta ålder för giftermål. Det finns inte heller någon polismakt som är intresserad av att se till att lagarna efterlevs och inte heller sociala myndigheter som kan gripa in, hjälpa och ta hand om flickor som rymt.

Konsekvens: Unga änkor
En konsekvens av dessa urgamla traditioner och riter är att många ungaChristina Gustavson 128 kvinnor med små barn att försörja blir änkor och lever under mycket små omständigheter och är i stort behov av hjälp. Det är inte ovanligt att de flyttar in till storstäderna, där de utför de sysslor som står lägst på den lokala sociala rangskalan, till exempel som bärare i olika sammanhang.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →