Currently viewing the tag: "Bildskärm"

Christina Gustavson 272Välj datorskärm

Välj skönt för ögonen
För en författare som kanske sitter och stirrar på en datorskärm större delen av dagen är det viktigt att hitta en skärm som är behaglig för ögonen och inte ger huvudvärk.
Testade själv
Jag hörde sägas att rektangulära skärmar var ett problem – så jag valde att testa själv.
Bred skärm svårare
Min erfarenhet var att ju bredare en skärm är dessto svårare att läsa. På en riktigt bred skärm måste ögonen förflyttas mellan höger och vänster för varje enskild rad.
Fyrkantig underlättar snabbläsning
Om datorskärmen är fyrkantigare, alltså inte så bred i förhållande till höjden, blir det dels behagligare för ögonen och samtidigt möjligt att snabbläsa, dvs att fixera ungefär i mitten av en rad och ändå se hela raden i dess bredd utan att behöva flytta blicken.
Äldre format är behagligare
Jag har också noterat att äldre datorer ofta har fyrkantigare, dvs behagligare skärmar, medan nya datorer (och även TV-skärmar!) tenderar att bli för breda. Välj datorskärm med omsorg!
Christina Gustavson