Currently viewing the tag: "Medmänniska"

Christina Gustavson 82Hjälp en medmänniska!

Christina Gustavson: Om någon du känner har en depression.

Boken sålde 2000 ex redan första veckan – inte illa för en fackbok! Efter c:a 2 veckor var den helt slut på förlaget.

Ny upplaga
Nu har den uppdaterats och finns i en nytryckt upplaga!

Hjälp en medmänniska!
Redo att hjälpa anhöriga, vänner, skolkamrater, arbetskompisar och medmänniskor som vill försöka hjälpa någon som de vet mår dåligt – men kanske inte ens vet om att det rör sig om en depression! Och att det finns hjälp att få!

Utdrag ur en recension:
”Depression – en folksjukdom. ’Jag vänder mig till dig som är eller har varit deprimerad’ skriver överläkare Christina Gustavson i denna fylliga och välskrivna läsebok om en av våra stora folksjukdomar.
Med exempel ur verkliga livet och en ömsint blick vägleder hon oss genom livets alla stadier där depressionen kan slå till. Hon ger en bild av vad depression innebär, hur man som medmänniska kan hjälpa den drabbade och hur man förebygger återfall.”

Stor folksjukdom
Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att mer än en fjärdedel av alla har en depression någon gång under sitt liv.

Vem som helst kan drabbas
Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete.

Den bara kom
Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”.

Vet inte om det
Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp. Symtomen kan vara svåra att känna igen.

Det här kan vara en depression
Här ges en bild av en depression. Om det går att upptäcka symtomen, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp.

Hjälp en medmänniska
Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall samt hur man kan mildra förloppet.

Både till anhöriga och drabbade
Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till den vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbas av en depression.

Om författaren
Författaren är överläkare och specialist i allmän psykiatri, rättspsykiatri och allmänmedicin. Hon innehar för närvarande ett uppdrag inom rättspsykiatrin och har lång erfarenhet av arbete med människor med psykiska problem, s.k. dubbeldiagnoser, missbruksvård samt även barn- och ungdomspsykiatri och brottsoffer.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Jag är värdelös

Att få ett svårt mindervärdeskomplex och uppleva sig själv som fullständigt värdelös i en meningslös tillvaro, är inte ovanligt under depressionen.

Särskilt barn
Särskilt barn och unga, men även vuxna, som är deprimerade kan uppleva sig vara skuld till precis alla problem som uppstår i familjen och utanför den, dvs i skolan, på arbetet eller var man tillbringar sin tid utanför hemmet.

Rena bagateller
Detta gäller även i frågor som kanske är rena bagateller och som omgivningen knappast ens lagt märke till.

Lägger all skuld på sig själv
Den deprimerade lägger all skuld och alla anklagelser på sig själv, både för problem som finns och sådana som är så små att dom nästan inte finns.

Har dåligt samvete
Den deprimerade känner sig värdelös och har dåligt samvete för att inte ha klarat av arbetet, för att inte ha orkat, för problem i familjen, för att inte hinna med vännerna som tidigare och sist men inte minst så förebrår man sig själv och anklagar sig för att man inte lyckas rycka upp sig.

En fälla
Självförtroendet är i botten, vilket lätt startar en ond cirkel, eftersom den deprimerade då inte heller vågar tro sig om att någonsin kunna ta sig upp ur depressionen igen. Det blir lätt en fälla som är svår att ta sig ur.

Känsla och inte förnuft
Förnuftiga resonemang med den deprimerade ändrar inte stort, eftersom det rör sig om känsla och inte förnuft. Det är ändå viktigt för den deprimerade, och då alldeles särskilt för barn och unga, att få höra av sina medmänniskor att de är helt utan skuld när det gäller de problem som kanske nämnts.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:
Visa förståelse vid andras nedstämdhet.

Som medmänniska är du speciellt viktig i den här situationen.


Djupare förståelse

Jag önskar att att jag kunde förmedla en djupare förståelse för det som är svårt och för hur viktigt det är med medmänsklighet på ett sätt som kan vara andra till hjälp.

Vanligt vid stora helger
En känsla av nedstämdhet, av att vara ensam och ledsen är särskilt vanlig i samband med stora helger. Kanske är det då, när vi tror att alla andra har det underbart tillsammans med sina nära och kära, som det känns allra tyngst och svårast?

Deppighet
I dagligt tal säger vi ofta att vi känner oss deppiga när vi inte riktigt är på humör utan känner oss litet nedstämda. Det är helt normalt att humöret växlar från en dag till en annan, från en stund till en annan, precis som vädret kan göra det. Särskilt i tonåren kan humöret växla snabbt mellan olika grader av sorg och glädje.

Nedstämdhet
Att känna sig nedstämd är inte att det samma som att ha en depression. På samma sätt kan man vara väldigt ledsen när man drabbas av en sorg, till exempel om en nära anhörig går bort, vid en skilsmässa eller när man går ut högstadiet och man lämnar sin vanliga invanda miljö och kanske många av sina vänner, för att ta ett steg ut i något mer okänt och kanske litet skrämmande.Depression 2

Du behöver hjälp
Om du har en depression eller är på väg att kanske glida in i en, då behöver du hjälp. Det är viktigt att familj, anhöriga, kompisar och arbetskamrater känner igen symptomen och kan ge stöd åt den som inte själv orkar söka hjälp.

Viktig medmänniska
Är du deprimerad eller har du varit det? Eller har du en anhörig, familjemedlem, partner, vän, arbetskamrat eller bekant som är deprimerad? Har du eller den du bryr dig om ännu inte sökt hjälp? Som medmänniska är du speciellt viktig i den här situationen.
Christina Gustavson