Currently viewing the tag: "Missbruk"

Christina Gustavson 296Allt giftigare droger

Missbruksproblemen ökar!
Missbruksproblemen håller på att växa #sjukvården, för att inte säga hela samhället, över huvudet genom allt giftigare droger. Det gäller inte bara det akuta och omedelbara omhändertagandet av drogpåverkade personer – utan hur man på sikt skall kunna hantera de bestående #hjärnskador som uppkommer genom droganvändning.

Beteendestörningar och psykiska problem
Olika #droger ger bestående hjärnskador av varierande allvarlighetsgrad. Skador som kanske medför att personen ifråga inte någonsin kan fungera i sitt dagliga liv, aldrig återgå i arbete utan får ett livslångt vårdbehov. Skadorna kan också leda till #beteendestörningar och #psykiska problem som behöver långsiktig och kostsam #vård och behandling.

Bestående hjärnskador
Även om drogmissbruket skulle upphöra så finns skadorna kvar och det finns ingen behandling mot dem. Hur skall ett samhälle, dvs inte bara Sverige utan sett i ett större perspektiv, kunna fungera om allt fler blir arbetsoförmögna på livstid på grund av tidigare eller pågående droganvändning?

Familjen får sitta emellan
Jag talar inte här om emotionella värden och hur anhöriga och Christina Gustavson 162andra som kommer i kontakt med missbrukare får sitta emellan eller rent av få sina liv förstörda. Jag talar inte om hur missbrukarnas #barn får lida. Idag försöker jag visa på ett enormt samhällsproblem som fortsätter växa utan att någon på allvar tar tag i det.

Christina Gustavson 175Ofattbara kostnader
#Alkoholen orsakade 2010 samhället en kostnad på 66 miljarder. Drogmissbruket 62 miljarder och läkemedelsmissbruket 20 miljarder. Tillsammans närmare 150 miljarder kronor. Som jämförelse var kostnaden för det svenska #försvaret 40 miljarder.

Hastigt ökande kostnader
Missbruksrelaterade kostnader ökar hastigt och detta är ändå bara en bråkdel av de kostnader som på sikt kommer att orsakas av drogmissbruket. Hur skall allt detta finansieras om allt färre därtill kan arbeta?

Allt giftigare droger
Allt fler droger dyker upp på marknaden och de blir allt giftigare. Den negativa spiralen ökar lavinartat och snart står vi inför samhällsproblem av aldrig tidigare skådad omfattning.

Härslag och epidemier
Förr i tiden var det de stora härslagen och epidemierna som decimerade befolkningen och höll befolkningsökningen i schack – man kan undra om det nu är drogerna som kommer att fylla den funktionen.

Det räcker inte
Nu räcker det inte längre med att försöka begränsa införsel och droganvändning. Det räcker inte med akuta åtgärder,  omhändertagande och hjälp till avgiftning.

Skadorna blir bestående
Nu krävs metoder för att reparera och läka alla de hjärnor som skadats av olika droger. Man behandlar bara symptomen, men skadorna är bestående.

Hur reparerar man skadade hjärnor?
Jag skulle vilja se riktigt massiva #forskninginsater på området behandling och rehabilitering av drogrelaterade #hjärnskador. Och det är bråttom!
Christina Gustavson