Currently viewing the tag: "Psykiatri"

Genren ”medicin” saknas

på Skandinaviens största bokmässa

 

Produktregister
Skandinaviens största bokmässa öppnar portarna om ungefär en vecka. Dessförinnan gäller för utställare att bland annat kategorisera böckerna i ett produktregister med rubriker som är bestämda i förväg. Om något ämne saknas får man lov att höra av sig.

Genren ”medicin” saknas
Ett förlag har en serie medicinska fackböcker. Genren ”medicin” saknas dock helt i Bokmässans produktregister och då böckerna knappast låter sig rubriceras som något annat, författade förlaget en skrivelse till ansvarig person.

Frågan besvarades inte
Önskemålet om att lägga till genren ”Medicin” besvarades inte, vilket är märkligt med tanke på att Medicin är en internationellt accepterad genre och en av de allra största.

Knappast proffsigt
Inte heller genren ”Psykiatri” får tydligen finnas med, och det är svårt att förstå varför. Beror det på tjurighet eller grov okunnighet? Eller något annat? Svårt att veta, men proffsigt kan man väl knappas kalla det.
Christina Gustavson

Hemsida: www.gustavson.se
E-postadress: info@gustavson.se
FB: https://www.facebook.com/christina.gustavson.58
Twitter: https://www.twitter.com/GustavsonInfo
Du hittar Christina Gustavson även på LinkedIn.

Christina Gustavson 193Psykiatrin är inte vårdens slasktratt!

Felaktig uppfattning
Man måste se över hur #sjukvården fungerar och hur olika #vårdplatser används. Ofta skälls psykiatrin för att samarbeta dåligt med andra verksamheter, men det är snarare så att allmänhet, #vårdgrannar, beslutsfattare och andra verksamheter kanske har en något felaktig uppfattning om vad psykiatrin arbetar med, har för uppdrag och förmår uträtta.

Felaktiga förväntningar
#Psykiatrin är inte till för att lösa andra avdelningars platsbrist eller liknande problem, men förväntningarna finns. Psykiatri är en #medicinsk specialitet och alla tänker kanske inte på att den inte är det samma som psykologi, som är en #beteendevetenskap.

Allt kräver inte inläggning
Patienter med lindriga eller mindre allvarliga psykiska problem kan mycket väl tas om hand t.ex. på en #vårdcentral och distriktsläkarna är väl kompetenta att avgöra om och när #remiss till en #specialistkompetent psykiatrisk enhet behövs. Kanske gäller det medicinjustering eller liknande, vilket inte kräver en inläggning på psykiatrisk avdelning, utan lika gärna kan skötas av en distriktsläkare eller konsultläkare.

Vägrar ta tillbaka
Det verkliga problemet uppkommer när patienten efter en inläggning – som kanske inte ens varit nödvändig ur medicinsk synpunkt – skall skickas tillbaka från den aktuella psykiatriska enheten och man står inför den situationen att t.ex. #äldreboendet vägrar ta tillbaka patienten.

Omöjliggör omhändertagandet
Detta obstruerar, försenar och omöjliggör eventuellt ett omhändertagande av andra patienter med mer akuta och tvingande #vårdbehov på den psykiatriska avdelningen.

En konsekvens
Det innebär att en #självmordsbenägen ung kvinna kanske inte kan få någon plats eller att en #psykotisk man inte kan tas om hand.

Tvingas köpa platser
Är situationen mycket allvarlig och ett akut omhändertagande nödvändigt tvingas man köpa vårdplatser utomläns till kostnader som ibland ligger upp emot 100.000:-/månad/plats eller mer, för att de egna platserna är upptagna av #färdigbehandlade patienter som kommunen vägrar ta hem.

Det måste finnas ett flyt!
För att vården skall vara effektiv så måste det finnas ett flyt i arbetet!

Måste ta tillbaka
Det innebär att om man skickar in en patient för en tillfällig behandling, så måste man ta tillbaka patienten igen när den psykiatriska vårdenheten bedömt att patienten ifråga är färdigbehandlad, om det så skall finnas skriftliga #kontrakt om detta de olika behandlingsenheterna emellan och för varje enskild patient.

Psykiatrin ingen slasktratt!
Psykiatrin får inte bli en slags #slasktratt eller #avstjälpningsplats dit man skickar iväg patienter, som man inte riktigt orkar med (t.ex. pga. #personalbrist) eller vill bli av med för att de upplevs #besvärliga och #störande, och sedan inte tar tillbaka patienten ifråga, utan är nöjd med situationen.

Nya tidens #ålderdomshem
Man använder med andra ord specialistpsykiatrins få platser som kommunal avstjälpningsplats, #långvård och #sjukhemsboende. Det är inte ekonomiskt försvarbart. Dessutom blir då psykiatrin den nya tidens ålderdomshem och i och med det slutar den fungera som den medicinska #specialistverksamhet med #spetskompetens den egentligen är.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 164Vård av gamla

Inte ovanligt
Frågan om #vård av #gamla är inte helt enkel. Det är inte ovanligt att en patient på ett #äldreboende kanske pratar och är högljudd och stör andra som bor där, men detta innebär inte att personen i fråga är psykiskt störd och inte heller att personen i fråga behöver specialistpsykiatrisk vård och skall skickas iväg till en psykiatrisk enhet.

Inte ovanligt
Det är dock inte alls ovanligt att så sker. Om patienten i det här fallet därtill är något #förvirrad så finns dessutom stor risk för att patientens förvirring ökar genom att man byter miljö för patienten.

Dåligt vårdalternativ
Att låta en förvirrad patient byta miljö utan starkare skäl till detta än omgivningens bekvämlighet, är alltså ett klart sämre vårdalternativ för patienten ifråga.

Då uppstår problemet
Det verkliga problemet uppkommer när patienten efter en inläggning, som kanske inte ens varit nödvändig ur medicinsk synpunkt, skall skickas tillbaka från den aktuella psykiatriska enheten efter kanske medicinjustering eller liknande, vilket lika gärna hade kunnat skötas av en distriktsläkare eller konsultläkare.

Vägrar ta tillbaka
Vid utskrivningen är det då inte ovanligt att man står inför den situationen att t.ex. #äldreboendet vägrar ta tillbaka patienten. Detta obstruerar, försenar och omöjliggör eventuellt ett omhändertagande av andra patienter med mer akuta och tvingande vårdbehov på den avdelning där patienten vårdats (ofta inom psykiatrin).

Hör inte hemma där
Man kan inte slänga ut en gammal människa på gatan, men det innebär att en psykiatrisk avdelning som kanske endast har tio sängplatser, kan ha flera platser upptagna av äldre som egentligen inte hör hemma där, bara för att #kommunerna vägrar ta tillbaka patienterna.

Fel användning
Man använder med andra ord specialistpsykiatrins få platser som kommunal avstjälpningsplats, #långvård och #sjukhemsboende.

Tala om faktorer som fördyrar sjukvården …
Christina Gustavson