Currently viewing the tag: "Remiss"

Christina Gustavson 193Drop-in – en bättre lösning inom sjukvården

Slussa patienter till nedlagda vårdcentraler
Under samma dags TV-nyheter meddelades dels att flera vårdcentraler skall läggas ner och dels att sjukhusens akutmottagningar skall stänga och remisstvång införas. Syftet är att slussa patienterna till vårdcentralerna istället. Hur illa rimmar inte detta? Man kan undra om den ena handen vet vad den andra gör?

Akut betyder sekunder och minuter!
I sjukhusvärlden kan ”akut” betyda sekunder och minuter – inte timmar eller dagar. Tänk t.ex på en hjärtinfarkt! Att slussa en #akut sjuk människa via #vårdcentralen för att först få en #remiss till #sjukhuset kan innebära att fler hinner avlida innan de får rätt vård.

Arbetsbortfall och sjukdagar
Man kan knappast kalla detta att förbättra vården eller att göra den säkrare för Christina Gustavson 97patienterna. Det rör sig enbart om att spara pengar. Frågan är om man lyckas med det genom att skyffla runt sjuka människor och försena deras behandling med mer lidande, #arbetsbortfall och fler #sjukdagar som följd.

Vårdcentralerna erbjuder inte
*Sjukhusens #akutmottagningar är dock ofta proppfulla av patienter som inte egentligen behöver den typen av vård. Det kan röra sig om allt från snoriga småbarn till vuxna med huvudvärk. Att den gruppen söker sig till sjukhusens akutmottagningar beror i stor utsträckning på att vårdcentralerna inte erbjuder #drop-in-mottagningar dit man kan komma utan att beställa tid först. Ofta måste man kanske vänta i både dagar och veckor.

Drop-in – en bättre lösning inom sjukvården
En lösning vore att öppna drop-in-mottagningar, kanske några med #dygnet-runt service, varför inte i anslutning till de stora sjukhusen, så att de som behöver hjälp snabbt, men med mindre allvarliga åkommor, har någonstans att söka? Om en sådan service finns och fungerar kommer detta automatiskt att avlasta #sjukhusens #akutmottagningar. Särskilt om drop-in-mottagningarna har en taxa som är en aning lägre kommer de att locka.

Storstadsproblem
Detta är övervägande ett storstadsproblem, eftersom #landsortsbefolkningen är mindre benägen att resa långt till ett sjukhus, utan hellre väntar på att få en tid på närmaste vårdcentral när detta är möjligt. Men att hindra akut sjuka personer från att söka den akuta hjälp de är i trängande behov av verkar oövertänkt och rent av barbariskt och kommer att leda till fler tragiska dödsfall.

Christina Gustavson 193Förslag på förbättringar
Mina försök att analysera problemen inom sjukvården och förslag på förbättringar hittar du i min bok #Jantelagens vålnad.

Jantelagens vålnad finns som bok och e-bok, kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek. Om den inte finns inne på biblioteket kan du be dem ta hem den.
Christina Gustavson