Currently viewing the tag: "sjukresor"

Skamlig sjukresa

Patient får sitta emellan

Ramlar ihop – ambulanstransport
En äldre man ramlar ihop i hemmet. Transporteras med ambulans  till sjukhuset endast iklädd pyjamas och tofflor – det fanns inte tid eller möjlighet att byta kläder. Han bedömdes vara så svårt sjuk att han blev inlagd.

Svårt sjuk, fick sjukresa
När han efter avslutad vård skulle åka hem var han insatt på medicin men naturligt inte frisk. Med tanke på svår sjukdom och medtaget tillstånd, vinterkyla, den otillräckliga klädseln och det faktum att han bodde långt ute på landet där det inte fanns några allmänna kommunikationer, förklarades det vid utskrivningen att han var berättigad till en sjukresa.

Bara egenavgiften
Han skulle själv ringa – telefon fanns i sjukhusets entré, men avdelningens personal skule faxa intyget direkt till det kontor som handlägger sjukresorna så att han endast behövde betala egenavgiften. Han gjorde som han blivit tillsagd.

Intyget hade inte kommit in
Efter ett tag fick han ett brev från Regionservice i Göteborg om att intyget för sjukresan inte inkommit och att han skulle få en faktura.

Avdelningen lovar faxa – igen!
Patienten ringer till avdelningen där han varit inlagd och får veta att de återigen faxar hans intyg och att han inte behöver oroa sig. De bekräftar att han har rätt till sjukresa och lovar att faxa intyget omgående. Han både ringer och skriver till Regionservice och berättar detta – dock utan att få svar.

Regionservice har inte fått intyget
Ett tag senare kommer fakturan från Regionservice i alla fall – men nu från en adress i Vänersborg. På fakturan står att ”intyg saknas för sjukresa” och att han måste betala närmare  800 kronor. Till saken hör att fakturan för ambulansen redan är betald. Denna nya faktura rör endast hemresan från sjukhuset.

Det hade inte fungerat
Han ringer till avdelningen igen. Visst, de hittar hans inläggning i datorn och att han beviljats sjukresa … tydligen hade  kontakten mellan avdelningen och Regionservice inte fungerat.

Göteborg eller Vänersborg?
Frågan är också om det fungerar i kontakten mellan Regionservice i Göteborg som skickade ut varningen om betalningen och Regionservice i Vänersborg som skickade ut fakturan.

Var finns hjälp?
Ingenstans står det vart han kan vända sig för att få hjälp att reda ut detta. Han har ju beviljats sjukresa – varför ska han då betala? Den enda hänvisning som finns är till den allmänna information som står att läsa på www.1177.se.

Händer ofta
Det händer ofta att andra vänder sig till mig och frågar vad de ska göra när sjukvården inte fungerar. Det gjorde även denne patient.

Hur ska han, som patient, kunna påverka det som skett?  Vart ska han vända sig för att få sin rätt? Det var detta han frågade mig när han ringde.

Jag visste inte
Och efter att ha arbetat hela mitt vuxna liv inom vården så visste jag ändå inte. Det rörde sig inte om själva vården, utan om en konsekvens av den – nämligen resorna.

Mycket stor summa för en pensionär
800 kronor är en mycket stor summa för en fattigpensionär. Ska en allvarligt sjuk person behöva utsättas för detta? För all oro, alla telefonsamtal som ändå inte leder till något?

Fria personalen från misstanke
Generellt krävs alltid ett intyg från vårdgivaren som styrker behovet av sjukresa – men varför kan patienten inte få det i handen och själv skicka in det? Då kunde i alla fall avdelningspersonalen frias från misstanke om att inte ha skrivit eller inte ha skickat intyget. Då hade han haft intyget i sin hand.

Dyrast i Västra Götaland
Via internet hittar man dessutom uppgifter om att sjukresor är dyrast i Västra Götaland, faktiskt fyra gånger dyrare än i Halland. Jag hittar även en notis där en Göteborgspolitiker säger att ”det är avsiktligt”.

Åtstramning i hela landet
Organisationen Sveriges kommuner och landsting har gjort en studie av sjukresekostnaderna i landet. Den visar att man stramat åt i hela landet under senare år – men innebär det att den som har rätt till en sjukresa inte ska få den?

Ska patienten luras?
Och ska i så fall patienten luras genom att bli lovad sjukresa men sedan tvingas betala i alla fall på grund av att kommunikationen tydligen inte fungerar mellan sjukhuset och Regionservice utan faller mellan stolarna?

Var hände det?
För den som undrar, var just den här patienten inlagd i Borås och åkte, fortfarande svårt sjuk, en utlovad sjukresa, en iskall decemberdag, iförd pyjamas och tofflor, till sitt hem ute på landet – och fick betala dyrt för det.

Patienten fick sitta emellan
Någon rätsida gick inte att få. Avdelningen påstod att de faxat intyget – och Regionservice hävdade att de inte fått det. Och patienten fick sitta emellan. Det är skamligt.

Ingen engångshändelse
Jag får ofta höra liknande historier, så det var tyvärr inte en engångshändelse. Frågan är hur det fungerar i andra regioner? Är det lika illa – eller rent av bätre?

Christina Gustavson

 

Hashtaggar:
#Sjuk
#Sjukresor
#Sjukintyg
#Egenavgift
#Patient
#Kommunerochlandsting
#Västragötaland
#Regionservice
#Region
#Ambulans
#Faktura
#Avdelning
#Avdelningspersonal
#Sjuksköterska
#Vårdguiden
#Pensionär
#Fattigpensionär
#Göteborgspolitiker
#Åtstramning
#Kommunikation
#Engångshändelse