Currently viewing the tag: "sjuksköterskor"

Christina Gustavson 283Värsta sommaren

Sjuksköterskebristen
värre än någonsin

Värsta sommaren
De senaste dagarna har Tv-nyheterna informerat om att sjuksköterskebristen kommer att bli värre än någonsin i sommar – värsta sommaren i mannaminne alltså.

Famla i blindo löser inga problem
Problemet har funnits under flera år och eftersom det blir värre har man tydligen inte lyckats hitta rätt åtgärder. Kanske beror det på att politiker och beslutsfattare inte begripit vad problemet beror på. Vet man inte orsaken kan det vara svårt att åtgärda det. Man löser inga problem genom att famla runt i blindo.

Utbilda och behållaChristina Gustavson 284
Visst borde man kanske utbilda fler sjuksköterskor och det finns olika åtgärder som kan vidtas för att hindra utflödet till andra länder så att kommuner och landsting kan behålla sjuksköterskorna inom Sverige. Visst.

Tidigare fanns ytterligare en yrkesgrupp
Men för inte så länge sedan fanns det ytterligare en yrkesgrupp inom vårdsektorn, nämligen sjukvårdsbiträden. De skötte enklare arbetsuppgifter som t.ex. att bädda, mata patienter mm. Dessutom städade de patientrummen, som då var avsevärt mycket renare på många sjukhus än de är nu, när städbolag sköter den delen. Det arbete de utförde avlastade undersköterskorna, som kunde ägna sig åt de mer kvalificerade uppgifter de utbildats för.

Tiden räckte lättare till
I och med att undersköterskorna fick tid till sina uppgifter avlastades sjuksköterskorna. Då fick de lättare tiden att räcka till för medicindelning och andra uppgifter som de är specifikt tränade att göra.

Christina Gustavson 285Tre hinner mer än två
Om man ser vården av inneliggande patienter i ett helhetsperspektiv med ett fast antal uppgifter som skall utföras, säger det sig självt att det är lättare för tre att hinna med arbetet än för bara två. Om sjuksköterskorna får ägna sin tid till kvalificerade uppgifter och slipper t.ex. hjälpa till med att bädda sängar, skulle deras tid kanske räcka för fler patienter utan att vården blev lidande. Och räcker en sjuksköterska för fler patienter så är bristen genast mindre – och det utan att sjuksköterskorna behöver gå på knäna och riskera utbrändhet.

Politiskt beslut
Tyvärr fattades ett politiskt beslut om att sjukvårdsbiträden inte behövdes inom vården. De avpolletterades och man sa då att de endast utgjorde en finansiell belastning. De som så ville av sjukvårdsbiträdena kunde vidareutbilda sig till undersköterskor. De som inte ville sätta sig på skolbänken igen blev av med sina jobb.

Inflation inom vårdsektorn
Detta i sin tur medförde en viss inflation inom vårdsektorn, så att undersköterskorna nu skulle hinna med vårdbiträdenas arbete, och sjuksköterskorna skulle göra undersköterskornas uppgifter utöver sina egna. Ganska uppenbart att det inte kunde hålla i längden.

Roten till det onda
Här är roten till det onda – eller åtminstone en av rötterna, orsaken till ett problem som hela tiden eskalerat och nu tagit gigantiska proportioner.

Avlasta systemet underifrån!Christina Gustavson 193
Hur löser man det? En av åtgärderna är att omgående återinföra sjukvårdsbiträden som yrkesgrupp. Finns inte sjuksköterskor så att det räcker så anställ sjukvårdsbiträden som avlastar systemet underifrån! Så att sjuksköterskornas ork och tid räcker litet längre.

Ge en hedervärd come-back!
Varför inte dessutom ge kvarvarande arbetslösa sjukvårdsbiträden en chans till en hedervärd come-back in i yrkeslivet? Det står utom allt tvivel att just den yrkesgruppen behövs inom vården!
Christina Gustavson