Currently viewing the tag: "strukturomvandling"

Christina Gustavson 3Christina Gustavson:

Ett  godtyckligt vispande i kastrullerna
istället för planerad strukturomvandling i sjukvården?


Hönan och ägget
Det sägs att den svenska hälso- och sjukvården inte har ett kostnadsproblem utan är ett finansieringsproblem. Är inte detta en diskussion om hönan och ägget?

Se vad det blir
Skall sjukvården ägna sig åt ett godtyckligt vispande i kastrullerna för att se vad det blir, när den inte vet vad den skall laga till?

Skall vi lägga ner tid och möda på den typen av diskussioner eller hellre använda vår energi och våra resurser till en fruktbar strukturomvandling?

Led i utvecklingen
För att en sådan strukturomvandling skall vara ett led i en utveckling och inte bara krävs att man utför kontrollerade och samordnade utvärderingar.
Det är inte bara nya medicinska metoder som skall utvärderas för att ge bättre beslutsunderlag för både läkare och patienter, utan samma anda måste få genomsyra hela den organisatoriska apparaten, så att sjukvårdssystemet kan få bli kunskapsbaserat. Detta borde vara en självklarhet!

Godtyckliga beslut
Som det är nu byggs organisationen ofta på godtyckliga beslut, som många gånger fattas av någon högre i hierarkin som har liten eller ingen kunskap om vad vårdarbetet egentligen innebär rent praktiskt.
Christina Gustavson