Currently viewing the tag: "telefonsvarare"

Christina Gustavson 3Christina Gustavson: Tillgängligheten i sjukvården

Beträffande tillgängligheten i svensk sjukvård har man på vissa ställen försökt lösa detta på ett krampaktigt sätt genom att till exempel införa en automatisk telefonsvarare.
Man kan knappa in sitt telefonnummer, men har inte möjlighet att tala med någon, utan man blir uppringd senare.

Den som inte kan
Men för den som kanske inte klarar av att knappa in ett nummer på telefonen, inte har en knapptelefon eller för den som inte kan vara tillgänglig senare, t.ex. genom eget arbete, blir detta en ogörlig situation. Detta gäller i än högre grad många äldre som därtill kanske inte kan höra vad som sägs i ett inspelat meddelande – hur skall de kunna få kontakt med berörd instans?

Omöjlig situation
Detta gäller även vårdpersonal, som är hårt uppbundna av eget arbete, men ändå behöver en sjukvårdskontakt i eget ärende. I vissa fall finns det inte en adress dit man kan skriva ett meddelande, inte ett faxnummer dit man t.ex. hade kunnat faxa en avbeställning av en tid, det fanns ingen e-mailadress uppgiven där man kunde lämna besked, inte ett namn, ingenting utom telefonnumret till telefonsvararen.

Inte rimligt
Detta är inte ett rimligt system. Vården skall vara lättillgänglig. Det innebär att man inte kan binda upp yrkesverksamma människor till att sitta och passa en telefon hela dagarna. Man måste kunna meddela sig på andra sätt och hitta vägar att göra detta utan att det kostar för mycket i tid och möda för den mottagande personalgruppen.

Ge en chans att svara
I de fall det rörde sig om avbeställning av en tid man fått sig tillsänt per automatik, dvs. inte något man har bett om, kunde det hela ha kunnat lösas genom möjlighet att sända ett fax, e-mail eller om det hade uppgivits en adress i brevet, så att man visste vart man skulle skicka ett brev med svar.

Dessutom betalningsansvarig
Brev med kallelser innehåller inte alltid adress, faxnummer, e-mail eller ens ett namn, utan enbart ett telefonnummer kopplad till en automatisk telefonsvarare där svar endast kan ges på färdiga frågor medelst knapptelefon.
Konsekvensen av att inte lämna återbud till en kallelse innebär dessutom att man blir betalningsansvarig för det besök som inte gick att avbeställa.

Något så huvudlöst stelbent får man leta efter och tyvärr är detta också en bild av svensk sjukvård av i dag.

Christina Gustavson