Currently viewing the tag: "Unga"

Tema: Ångest 2

Nästa artikel om ångest kommer torsdagen den 1 juni.

Kompisar med ångest
Mina då tonåriga barn tog med kamrater hem. Vid något tillfälle berättade de att kompisen ifråga hade ångest. Kompisen själv sa inte så mycket just då. Men detta väckte mitt intresse.

Vid köksbordet
Vi började prata, jag och ungdomarna, och genom samtalen hemma vid köksbordet insåg jag att problemen med ångest verkade vara både svårare och mer omfattande än jag trott förut. Jag ville så gärna hjälpa, men hur?

Svåra ångestproblem
När jag läste på för att lära mig mer om ämnet såg jag att #ångest ingick i den typ av olika #psykiska problem som hör till våra stora #folksjukdomar. Det var förfärande många som hade den här typen av problem. Många led i det tysta. Ångestproblemen orsakar ett stort lidande som ofta drabbar de #unga.

För att öka förståelsen
Så kom tankarna kring att skriva en bok om ångest och ångestens olika yttringar och symptom. Jag ville öka andras förståelse för vad  ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är. Jag ville berätta om hur man som medmänniska kan försöka hjälpa den som drabbats. Beskriva vilken behandling man kan få. Så kom boken: Om någon du känner har ångest till.

Om författaren:
Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i tre medicinska specialiteter. Hon har bland annat skrivit tre faktaböcker om att  hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hon är medlem av Sveriges författarförbund sedan 1993.

Fakta om boken:
Titel: Om någon du känner har ångest
Författare: Christina Gustavson
ISBN 978-91-88013-21-7
Antal sidor: 264
Format: 14,8×21 cm
Förlag: Joelsgården Förlag 2017
Hemsida: www.joelsgarden.se
Boken finns som pocket och kommer snart som e-bok.

Christina Gustavson 175Demensrisk för supande ungdom
Nu närmar våren sig med all det hopp och den glädje det innebär för de flesta. Men våren innebär också flera kända ”sup-helger”, med allt från påsk och midsommar till olika examensdagar.

Risk för demens
Hur många är medvetna om att alkoholkonsumtion i ungdomen är en större riskfaktor för demensutveckling senare i livet, än ärftlighet!?
Om man dricker mycket som ung är risken för att utveckla demens och tidig demens högre.

Fem gånger högre risk
Risken för ett tidigt demensinsjuknande kan vara så stor som fem gånger högre än vanligt om man druckit alkohol som ung. Detta gäller speciellt om man druckit så mycket att man behövt sjukhusvård eller råkat ut för en alkoholförgiftning.

Tänker inte på framtida risker
Jag tror att många ungdomar inte alls tänker på att det kan innebära risker för framtiden om de dricker för mycket nu. När man är ung lever man ofta i nuet och framtiden är något som kommer långt senare.

Demens en folksjukdom
Demenssjukdomarna är så vanliga att snart 40 miljoner människor i världen har någon form av demens och antalet ökar snabbt. Demens kan räknas till våra stora folksjukdomar. Det blir allt viktigare att försöka förebygga och motverka demensutvecklingen!

Viktig uppgift för framtiden
Vuxna i allmänhet och skolorna i synnerhet har en viktig uppgift när det gäller att informera de unga om riskerna med stora alkoholintag. Risker som inte bara gäller situationen just nu, utan kan påverka ens framtida, vuxna liv.
Christina Gustavson