Christina Gustavson 86Christina Gustavson:

Vaknar du på natten?

Vaknar du många gånger på natten?
Har något hänt under dagen?

Att vakna många gånger på natten är ett problem som kan ha flera olika orsaker. Kanske är sömnen är orolig på grund av något som hänt under dagen och som man hade svårt att släppa. Då kan det påverka både sömnen och kvaliteten på sömnen också.

Mardrömmar
Många beskriver att de sover lätt och har mardrömmar. Då blir sömnen naturligtvis orolig. Kanske leder det också till att man vaknar under natten.

Depremimerad?
Deprimerade har ofta svårt att sova och kan också uppleva att de somnar som vanligt, men vaknar på natten och kan inte somna om. Ibland händer det flera gånger varje natt. Då bidrar den dåliga sömnen till att det allmänna välbefinnandet försämras, vilket i sin tur kan göra att depressionen försämras.

Ångest?
Om du har en ångestproblematik kan det vara svårt att komma till ro och somna in. Men det kan också hända att man vaknar på natten av sin oro. Om man inte får tillräckligt mycket sömn under natten så är det ofrånkomligt att det påverkar både humöret och arbetsförmågan sedan under dagen.

Vanligaste orsaken
Den vanligaste orsaken är faktiskt ganska banal. Man behöver gå upp och kissa. Detta kan i sin tur ha många olika orsaker. Kanske har man druckit för mycket på kvällen så att urinblåsan blir full och måste tömmas. Kanske har man en urinvägsinfektion som gör att det tränger på. Kanske är man så orolig att det tränger på för den skull. När det gäller män kan det vara prostataproblem som gör att blåsan inte blivit tillräckligt tömd före sänggåendet.

Sova hela natten
Det är naturligtvis inte bra att inte sova hela natten, eftersom flera små sömnperioder visserligen ger sömn, men man hinner kanske inte gå ner i den riktigt djupa sömnen som är så viktig både för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Då kan en tidsmässigt tillräckligt lång sömn ändå bli för litet.

Sök hjälp!
Dra dig inte för att söka hjälp om du har problem med sömnen. Det finns många vägar att gå för dig som vill komma till rätta med problemen.

Försök med t.ex.
Andningsövningar – närmare 80 andningspedagoger erbjuder sina tjänster över hela Sverige (http://www.andning.info/).
Yoga är ett bra hjälpmedel för att kunna slappna av, se t.ex. (http://www.avslappningsovningar.net/). Det finns till och med gratisvideo på internet.

Allvarliga problem?
Vid allvarliga sömnstörningar eller vid misstanke om depression eller ångestproblematik bör du vända dig till vårdcentralen.
Christina Gustavson

Tagged with →  
Share →