Christina Gustavson 7Kan pulsen avslöja dina allergi- och överkänslighetsreaktioner?
I regel sätter vi ordet allergi i samband med nässelfeber, hösnuva och ibland astma och eksem. Det är dock möjligt att långt fler problem egentligen beror på överkänslighets-
reaktioner mot bland annat olika typer av födoämnen. Många är till exempel överkänsliga mot ägg, mjölk, damm, parfym, men även till exempel potatis utan att veta om det. Mycket få personer reagerar mot ris.

Den typ av överkänslighetsreaktioner som beskrivs här gäller även andra former av överkänslighet som t.ex. elallergi och t.ex. övervikt, huvudvärk, eksem och en lång rad andra problem, som inte tidigare satts i samband med någon överkänslighet. Inte minst gäller detta olika former av mag- tarmproblem.

En metod
Det finns en metod enligt vilken man genom att räkna sina egna pulsslag kan sluta sig till vad som orsakade olika problem. Genom att sedan utesluta den mat eller göra sig av med den sak i hemmet som gav utslag via pulsprovet, kan man, om provet fungerat, bli relativt besvärsfri.

Man kan inte undgå att påverkas av olika faktorer i sin omgivning, avgaser från bilar, växter i olika planteringar, andras parfymdofter i bussen osv. men om man vet vad man inte tål och gör sitt bästa för att undvika det, så räcker det ofta för att i alla fall göra en märkbar skillnad.

Väl värt att försöka med ett pulsprov!
Många har provat och tycker sig ha blivit hjälpta. Pulsprovet är till för dig som själv aktivt vill göra något för att förbättra din hälsa och öka ditt välbefinnande. Det kan vara väl värt att försöka med ett pulsprov!
Flera som testat anser också att en diet som är anpassad efter pulsprovet har en märkbart föryngrande inverkan!

Gör provet själv
Pulsprovet kan utföras på några olika sätt. Läs först och lär dig metoden. Gör sedan provet själv hemma och anteckna samtidigt dina värden i ett speciellt schema, se nedan.

Fördelarna är många
Fördelarna är många. Du testar bara en enda sak i sänder och får genast ett klart besked, du behöver inte göra provet varje dag,  utan gör ett prov då och då när du känner för det och tiden räcker till.

Christina Gustavson 15Lättare med stickprov
Det är svårare att göra pulsprovet efter en hel måltid eftersom du då måste anteckna måltidens alla ingredienser och till och med specificera de olika kryddorna. Det blir omständigt och besvärligt att bedöma listor med många och varierande ingredienser, därför är det i regel lättare att göra stickprov på enskilda matvaror.

 

Tre grundregler
Tre grundregler gäller dock under alla omständigheter:
1. Provet måste påbörjas i sängen innan man rest sig upp.
2. Provet måste göras på fastande mage.
3. Den som röker måste helt och hållet avstå från tobaksrökning till dess att tobak hunnit testas (se rökprovet här nedan), och avstå även i fortsättningen om tobaksrök ger ett positivt resultat.

Pulsprov, utförande:
1. Räkna först dina pulsslag medan du ligger kvar i sängen innan du går upp. Gå alltså inte på toaletten först.
2. Gå därefter upp och räkna pulsslagen en gång till i stående.
3. Ät minst en rejäl munsbit av någon slags mat, dock bara en enda sort! Tugga väl och svälj.
4. Vänta 30 minuter utan att äta något ytterligare. Räkna sedan pulsslagen igen.
5. Vänta ytterligare 30 minuter, så att det har gått sammanlagt 60 minuter efter det matintaget och räkna pulsslagen igen.
6. Vänta ytterligare 30 minuter, så att det har gått sammanlagt 90 minuter efter det matintaget och räkna pulsslagen igen.
7. Nu är pulsprovet färdigt för den här gången, och du kan äta frukost som vanligt. Dagens övriga måltider äter du som vanligt.
8. Slutligen skall du samma dag räkna pulsslagen på kvällen, när du lagt dig och ligger i  sängen.

Hela provet tar alltså något mer än 1 1/2 timma i anspråk, men efter första räkningen, punkt 1,  kan du gå upp och göra det du brukar göra i vanliga fall (dock inte borsta tänderna med tandkräm utan bara med vatten den dagen), och du behöver inte hålla dig i stillhet på något sätt, det vill säga under tiden mellan punkt två till sju.

Börja med det du tycker mest om!
Det är lämpligt att börja med något som man gärna äter eller dricker varje dag, till exempel mjölk, filmjölk, bröd, potatis, margarin eller liknande. Även om en sorts bröd går bra så innebär det inte att alla sorter gör det, därför måste de sorter som man tycker om testas var och en för sig. Dessutom får inte smör eller margarin bres på brödet i testsituationen, utan smör, margarin, pålägg osv. måste testas vart och ett för sig, vid olika tillfällen.

Christina Gustavson 14Både råa och kokta
Grönsaker bör testas både råa och kokta var för sig, även om det gäller samma sorts grönsak, eftersom man kan reagera olika beroende på om den är rå eller kokt. Slutligen måste både frukt och grönsaker vara giftfritt odlade –  annars vet man inte om det är maten eller rester av t.ex. bekämpningsmedel som ger upphov till ett eventuellt positivt värde.
Tänk på att t.ex. testa salt och socker separat. När det gäller drycker som innehåller vatten, t.ex te, örtte, kaffe, saft osv., måste vattnet först ha testats för sig och visat att det inte gett positivt utslag.

Vilken är din ”normalpuls”?
När du gör pulsprovet måste du först bestämma din egen ”normalpuls”. Det går lättast att till på så sätt att du först räknar dina pulsslag under en minut och antecknar dina värden så ofta det går under några dagar.  Det lägsta värde som återkommer flera gånger väljs som ditt eget ”normalvärde” eller referensvärde, till exempel 70 slag per minut.  Med det värdet jämför du sedan just dina egna kommande mätvärden som fås fram under pulsproven.

Se även efter  hur högt ditt högsta värde är, till exempel 84. Skriv upp det också. Räkna sedan ut skillnaden mellan de två, det högsta och det lägsta. Ett exempel: Kanske får du fram 84 – 70. Skillnaden blir i det här fallet 14.

En hel minut
Pulsslagen räknas alltid under en hel minut (inte t.ex. under 30 sekunder och multiplicera med 2) med hjälp av en klocka med sekundvisare. Värdet antecknas varje gång. Det är viktigt att värdet blir exakt, så du bör inte förlita sig på ditt minne, utan verkligen göra noggranna anteckningar om varje mätvärde. Kvinnor bör inte utföra pulsprovet de dagar som menstruationen varar eller dagarna närmast före.

I princip kan man säga att pulstalet hos en frisk person inte påverkas tillräckligt mycket av matsmältning, normal fysisk aktivitet eller känslomässiga omsvängningar för att ge ett tillräckligt stort utslag, utan en avvikelse beror antingen på en överkänslighetsreaktion eller företeelser som till exempel förkylning, feber, solbad, kraftig sportaktivitet osv.

Christina Gustavson 16Man kan göra ett rökprov också:
Det är inte bara matvaror som kan ge är överkänslighetsreaktioner, utan t.ex. tobaksrök också. När du genomför ett rökprov måste du först avhålla dig helt från tobak under några dagar så att ditt normalvärde kan fastställas. Sedan utför du rökprovet när din puls är inom gränsen för det normala.
1. Beräkna pulsslagen precis före provet.
2. Rök 1/2 till en cigarett, fimpa den.
3. Räkna därefter pulsslagen var tredje minut, sammanlagt fem gånger.
4. Om pulsen inte gett positivt utslag under de fem mätningarna är du inte överkänslig mot tobak och rökningen stör då inte pulsprovet för övrigt. Vid positivt utslag bör du helt sluta röka. Rökprovet tar c:a 20 minuter att genomföra.

Lek detektiv!
Du kan göra ett pulsprov beträffande ämnen som påverkar dig via näsan eller huden, dvs. ett luktprov eller ett kontaktprov beträffande det du kommer i kontakt med i din vardag. Det kan gälla sådant som rakvatten, målarfärg, snus, deo, parfym, sprayer, damm, vissa blommor, tidningssvärta, rök från öppen spis eller grill, husdjur, fjäder och dun  i kuddar, doft från nya och otvättade textilier osv m.fl. Dessa tester kan utföras på samma sätt som rökprovet.

Du får då lukta på det du vill testa, alternativt ta i det, så att du får ämnet på huden. Tänk på att huden på underarmen nära handleden eller i armbågsvecket är känsligare och ger snabbare svar. Om du inte alltid har normal puls på morgonen, kan det tyda på en överkänslighetsreaktion mot till exempel kuddar, madrass, matta i sovrummet eller liknande. Du får leka detektiv för att hitta det som eventuellt ger dig problem!

Skulle du få en hudrodnad eller irritation, så tvätta området noga med den tvål du brukar använda och vet att du tål.

Varning!
Testa inte ämnen som du redan vet att du är allergisk mot!! Gör endast pulsprovet beträffande sådant som du tror att du tål och aldrig tänkt på att du kan ha problem med!

Bedömning:
Pulsprovet bygger på idén att allergener ger en ökad pulsfrekvens och genom att äta, lukta på eller beröra olika saker och sedan räkna pulsslagen kan du försöka ta reda på exakt vad det är som har ökat pulsen. Själva bedömningstekniken och de regler som gäller här bör du dock följa noga för att få ett bra resultat.

Fyra  grundregler gäller vid bedömningen:
1. Uteslut förkylning, feber och liknande som också ibland kan ge ökad pulsfrekvens utan att det har med överkänslighet att göra. Bortse från alla värden som framkommit under sjukdom.
2. En puls på 84  slag per minut och däröver tyder på en stark överkänslighetsreaktion.
3. En skillnad på 16 slag per minut och där tyder på en medelstark överkänslighetsreaktion.
4. En skillnad på 6 slag och däröver och upp till 16 slag tyder på en mild
överkänslighetsreaktion. Detta ser man ofta när det gäller damm och ämnen du kommer i kontakt med via näsan eller huden, medan födoämnen vanligen ger starkare reaktioner om  man är överkänslig mot ämnet som testas.

Tänk på att barn normalt har en snabbare puls än en vuxen!

Christina Gustavson 17Du blir kanske förbluffad!
Om du genomgår pulsprovet och t.ex. vissa matvaror ger ett positivt utslag för överkänslighet, bör dessa helt uteslutas ur kosten. Om det är många saker som måste uteslutas är det lättare att hantera om du gör upp en kostplan eller dietlista utan den mat som visat på en eventuell överkänslighet via pulsprovet.

 

I enstaka fall kan känsligheten ha försvunnit efter några veckor och därför kan dessa ”förbjudna matvaror” dvs. de som först gav positivt utslag, prövas en gång till efter en månads sträng diet enligt dietlistan. Reagerar du återigen på ämnet ifråga bör du utesluta det under lång tid.
Om du verkligen följer dietföreskrifterna kan de mest varierande åkommor komma att försvinna.
Du blir kanske förbluffad över att se hur bra du plötsligt mår!

Billigt och enkelt!Christina Gustavson 22
Pulsprovet är en diagnosmetod som är billig, som inte gör ont, som är enkel att utföra och med vars hjälp det är möjligt att ge dig de dietråd som öppnar vägen till en god hälsa och ibland rent av ett nytt liv.

Att träna på
1. Träna upp din förmåga att hitta pulsen på dig själv och varför inte på andra?
Träna på att räkna pulsslagen per minut och att räkna ut skillnaden mellan högsta och lägsta värde.
2. Gör själv ett pulsprovsförsök med en sockerbit.
3. Läs gärna mer om näringslära och hur kosten påverkar dig!

Fyll i följande schema för varje ny substans som du vill undersöka
 för att se om du är överkänslig mot just den!

Schema för pulstest:

Christina Gustavson 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din slutsats (fyll i själv):
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

©Farmakan. Publicerad första gången 1974.

Hur har du det? Vilka problem kämpar du med? Har du själv eller någon i din omgivning överkänslighetsproblem? Berätta!

Fyll gärna i din e-postadress i rutan nedanför och berätta sedan för mig om dina egna erfarenheter av pulsprovet.

Tagged with →  
Share →
0 comments