Currently viewing the tag: "Brottsoffer"

Christina Gustavson 156Psykisk misshandel?
Ta dig ur din mardröm!

Till dig som utsatts för psykisk misshandel

Brottsoffer
Jag har arbetat både med förövare och brottsoffer och försöker nu skriva (böcker och blogginlägg) för att försöka hjälpa dem som råkat illa ut. Det är så mycket jag skulle vilja säga till dem som utsatts för psykisk misshandel.

Man vill så gärna tro
Vanligen tror man på det andra berättar om sig själva och vill tro på det man hör,  och därför blir man lätt förd bakom ljuset när någon verkligen försöker lura en genom att visa fram en annan bild än den sanna.

Våga vara misstänksam!
Våga vara litet misstänksam. Våga lita på din instinkt och vifta inte bort det du känner. Ha aldrig dåligt samvete för dina misstankar. Lyssna på dina inre varningssignaler om du spontant känner att det är något som inte stämmer, även om du inte kan sätta fingret på vad det egentligen är som är fel. Våga tro på dig själv och ta dig själv på allvar!

Det är inte dig det är fel på!
Den som utsätter dig för psykisk tortyr vill få dig att tro att det är dig det är fel på. Därför är det är viktigt att ha någon att prata med som kan hjälpa dig att tänka förnuftigt och inte bara impulsivt och känslomässigt.

Våga se sanningen
Om du har någon som du kan lita på, och som inte blivit manipulerad och förblindad av den som trakasserar dig, så kan det vara till stor hjälp. Våga se att du utsätts för manipulation. Våga lita på att det inte är ditt fel!

Kommer aldrig att ändra sig!
Tro aldrig, aldrig någonsin att den som utsätter dig för psykisk tortyr kommer att ändra sig, för det kommer aldrig att ske, vad som än utlovas. Det är taktik för att lura dig till att tro att allt skall bli bra igen. Lura dig så att du sitter fast på kroken ett tag till.

Ramla inte i fällan!
Låt inte lura dig, ramla inte i fällan igen, gå inte på den typen av falska löften. Om du inser att du inte kan lita på en person, så tag vara på den insikten. Våga att INTE lita på falska löften! Våga lita på att du har rätt!  Våga tro på dig själv!

Rädda dig själv!
Du själv vill säkert inte göra någon orätt, utan vill ge en andra chans. Men det händer att en motpart har förverkat alla sina chanser. Allihop! Då måste du kanske göra dig fri, för att inte själv gå under.

Håll fast vid din plan
Acceptera inte psykisk misshandel! Bestäm dig för en plan och håll benhårt fast vid den. Oavsett vilka löften som ges, måste du orka stå på dig.  Bara så kanske du kan lyckas att ta dig ur din mardröm. Ger du efter är du tillbaka i helvetet igen.

Christina Gustavson 12Läs min bok om psykopater – där får du veta mer! Den finns överallt där du köper eller lånar böcker, på internet, i bokhandeln, på  biblioteket.
Titel: Från strulpellar till psykopater.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 82Recension av boken:
Om någon du känner
har en depression

Christina Gustavson: Om någon du känner har en depression

Jag har läst “Om någon du känner har en depression” av Christina Gustavson.

Det finns många fallbeskrivningar i boken “Om någon du känner har en depression”. De är intressanta och ger en bra bild av hur en depression kan yttra sig. Där finns en ledsen sjuåring, en tioåring som sängväter, en tolvårig flicka, ett trettonårigt skilsmässobarn, en mamma till en kvinna med utvecklingsstörning som drabbats av depression, en ung kvinna (21 år) som är deprimerad, en kompis, en kvinnlig alkoholist, en deprimerad lantbrukare en terapeut, en väninna till en kvinna som begått självmord, en psykolog, behandlingshemspersonal (alkoholproblem) och en person med hjärtsjukdom och en känd författare.

Författaren vänder sig till allmänheten och beskriver på ett lättläst sätt hur depressionssymtom kan te sig hos barn, ungdomar, äldre och ett kapitel handlar om “humörsvängningar” vid andra sjukdomar (PMS t.ex.). Det finns tillstånd som ger depressionssymtom, som egentligen är somatiska åkommor, som kan vara behandlingsbar och viktiga att upptäcka. Kopplingen mellan depression och t.ex. lungsjukdomar, thyroidea, B-vitaminbrist och hjärtsjukdom, tas också upp.

Boken poängterar vikten av att söka hjälp och att söka hjälp i tid, särskilt om den drabbade har funderingar på döden och på självmord.
Den förklarar hur viktig roll vänner, arbetskamrater och anhöriga har när någon drabbas av en depression.
Registret i början gör det lätt att hitta det man vill läsa mer om.
Boken går på ett lättläst sätt igenom vad som händer i hjärnan vid en depression och beskriver symtom och olika typer av behandling.
Slutligen ges förslag på vart man vänder sig och vart man kan ringa vid behov. Där finns akutnummer, adresser till patientföreningar, litteraturförslag och hemsidor.

Christina Gustavson är disputerad läkare med specialistkompetens inom allmän psykiatri, rättspsykiatri och allmänmedicin och med sin långa yrkeserfarenhet behärskar hon ämnet som få andra.

Boken fyller en viktig funktion och jag kan rekommendera den, inte bara till en deprimerad persons vänner, kompisar och närstående, men även till dem som arbetar med allt från psykiska problem till brottsoffer, socialsekreterare, kuratorer, verksamheter som skolor och mottagningar och till personal inom både vård och kriminalvård.

Olga Karvanen
Specialistläkare, Chefsöverläkare Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena.

Christina Gustavson 2  Christina Gustavson: Strulpellar och psykopater i din egen närhet

Jag har mött så många människor genom åren som har råkat illa ut, blivit besvikna och sårade.  Många är trötta, uppgivna, ledsna och  förtvivlade på grund av olika strulpellar. Det har gjort att jag har funderat mycket över ondskans mekanismer, vad   som ligger bakom, vad som händer med den som tros vara ond och vad som händer med människor i dennes, så väl som i brottsoffrens omgivning, bland anhöriga, vänner, och alla som berörs. Och de som läser om våld, brott och tragedier i tidningarna och ser reportage om dem på TV – vad händer med dem och hur påverkas de?

Hjälp att komma till rätta
Både förövare, brottsoffer och närstående till dessa motstående poler behöver hjälp för att komma till rätta med sina liv. Jag kan inte gå in på enskilda fall, men kan beröra särdrag och problem rent generellt och försöka förklara och ge exempel.

Människor är olika
När jag försökte bena ut det för mig själv för att förstå så pass väl så att jag skulle kunna vara till hjälp för andra med problem, blev det väldigt tydligt för mig hur olika människor är. Det finns strulpellar med gott hjärta, men som ställer till det ändå. Sen finns det personer som begår både dumheter och brott i fyllan och villan. Raden kan göras lång. I andra ändan på detta spektrum finns personer som begår så onda handlingar att man har svårt att tro att det kan finnas något gott i dem.

Strulpellar
Idag tänkte jag prata litet om strulpellarna. Och då menar jag de som råkar i knipa eller sårar andra utan att egentligen mena det. Jag tänker på dem som försöker så gott de kan och gärna skulle vilja leva vanliga svenssonliv, men ändå klantar till det för sig själva och andra utan att egentligen vilja det.

Emil i Lönneberga
Jag tänker på figurer som till exempel en fiktiv person som Emil i Lönneberga, som jag tror de flesta läsare uppfattar som en godhjärtad och varm person, som förmår att älska andra människor – tänk bara på hur han månar om de fattiga och hur han älskar och beundrar Alfred. Han förmår också att väcka andras kärlek. Emil i boken om Emil i Lönneberga är älskad, annars hade boken inte varit så populär bland både barn och vuxna och många instämmer med lilla Ida när hon säger: ”men jag tycker om Emil,” trots alla hans hyss.

Andra krav
Men vad händer när en person som Emil växer upp? När man börjar ställa helt andra krav på honom. För resonemangets skull kan vi tänka oss en liten kille som växer upp och blir stor men inte utvecklar den förmåga som förväntas hos vuxna, utan fortsätter vara barnsligt impulsiv och tanklös. Det gäller egenskaper som att kunna ta ansvar, kunna följa lagar och regler eller att ta hänsyn till andra. Risken är ganska stor att han råkar i trassel på ett eller annat sätt. Det innebär inte säkert lagbrott eller brottsliga gärningar, inte våld eller övergrepp, men kanske ekonomiska och känslomässiga problem, som kan skada andra och göra lika ont i dem som kommer i kontakt med honom och troligen i honom själv också.

Betydelsefull gränsdragning
Det ligger en stor skillnad i detta med avsikten, om en gärning var gjord med avsikt eller inte och den gränsdragningen har betydelse för oss när vi skall ta ställning till vad vi själva skall tänka och tycka i varje enskild fråga. Jag tror inte man kommer långt med att fördöma, utan när det gäller strulpellarna är frågan snarare vad man kan göra både på samhälls- och individnivå för att hjälpa en person som inte klarar av att möta de krav som ställs på en vuxen i vårt samhälle och hur man skyddar närstående och andra i samhället från att bli skadade eller drabbade av hans misstag och strulande.

Människor är olika
För att förstå tillräckligt för att kunna komma med vettiga förslag är det också nödvändigt att vi inser att människor är olika. Alla har olika egenskaper och talanger och det är inte något man väljer, även om man kan bearbeta och träna. Det finns människor som kan spela fotboll fantastiskt bra men har en urusel sångröst. Inte kan man säga till den personen att: ”Ryck upp dig, ta dig i kragen och sjung, för annars passar du inte in i gruppen.” I den här typen av exempel är det lätt att förstå att alla inte är bra på samma saker. Det är svårare att ta till sig att samma resonemang kan gälla egenskaper som förmåga att ta ansvar, handskas med pengar eller passa tider.

Missuppfattningar och missförstånd
Det finns så många missförstånd eller missuppfattningar när det gäller rättspsykiatrin som sådan och  personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård och hur. Jag tänker försöka reda ut några av dessa missuppfattningar i kommande bloggar.

Christina Gustavson 12Mina tankar
Jag har försökt sammanfatta mina tankar i boken Från Strulpellar till Psykopater, utgiven på ICA Bokförlag. Boken säljs av förlaget på deras ordinarie försäljningsställen, vilket innebär i princip överallt från Adlibris till bokhandeln.
Eller varför inte prova den här länken till boken om Strulpellar och psykopater.
Charmiga, trevliga, lögnaktiga, själviska, impulsiva, manipulativa … Vad kännetecknar en psykopat och vad skiljer honom eller henne från en vanlig strulpelle? Hur ska man förhålla sig till både strulpellar och psykopater och vad gör man när man …
Christina Gustavson