Currently viewing the tag: "gruppvåldtäkt"

Christina Gustavson 163Fyra män friade
efter våldtäkt

Fyra friade
Fyra män friade efter #våldtäkt: Jag läste ett debattinlägg av Elisabeth #Massi #Fritz med rubriken ”Vårt #rättssystem borde skämmas” i #Expressen den 19 juni. Inlägget handlar om att en ung #berusad kvinna blivit våldtagen av fyra för henne okända män på en #studentkryssning med färjan Silja Galaxy och att männen sedan blev frikända av tingsrätten.

Kan en berusad tänka klart?
Förutom att jag instämmer helt med artikelförfattaren reagerar jag på att rätten, utifrån det jag kunnat läsa mig till i artikeln, tydligen utgått ifrån att en kraftigt berusad ung kvinna borde ha reagerat med en vuxen persons klara logik och sunda förnuft. Vilken berusad person kan det? Kan ens alla nyktra personer det i situationer som är mycket skrämmande och medför stark rädsla?

Har männen inget ansvar?
Dessutom visste männen att hon var berusad – skyddar inte den nya lagstiftningen kvinnor för att utsättas i just den typen av fall som här beskrivs? Hade männen inget ansvar alls?

Hur kan rätten förutsätta?
Och även om kvinnan kanske hade velat ha sex med en av männen – varför förutsätter rätten att hon ville ha sex med alla fyra?

Förmåga till rädsla kan påverkas
Den som blir riktigt rädd kan råka i panik, bli stående villrådig, drabbas av tunghäfta. Rätten fastslår dock att hon inte ens var rädd – hur kan rätten veta det då även förmåga till rädsla kan påverkas och trubbas av på grund av en kraftig berusning!

Handlingsförlamad
Vi vet att en person som blir rädd kan bli helt handlingsförlamad och som paralyserad. Välbekanta exempel finns i djurvärlden (rådjurskid som ligger helt stilla trots att en skördetröska är på väg att köra över det) och vanliga mardrömmar hos barn (en häxa jagar barnet men det står som förstenat och kan inte springa undan, men vaknar vanligen precis innan det fångas av häxan). Det är alltså inte ett okänt fenomen.

Politiskt tillsatta nämndemän
I Sverige är nämndemännen, det vill säga de som beslutar i rätten, Christina Gustavson 85politisk bakgrund. Endast rättens ordförande har juridisk utbildning. Kan detta ha betydelse för domslutet?

Vågar kvinnliga nämndemän säga emot?
Man kan också undra över könsfördelningen bland rättens nämndemän – var även kvinnor med när det nu aktuella beslutet fattades? Hur tänkte i så fall de kvinnliga nämndemännen och vågade de ens stå upp mot sina manliga kollegor och öppet visa en avvikande åsikt? Eller tyckte de likadant som sina manliga kollegor?

En svårare fråga
Det finns en annan fråga också. Den är svårare att besvara och borde inte påverka domslutet: Varför dricker sig unga kvinnor redlöst berusade?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 163Våldtäkt

Kvinnosyn både här och där
En synnerligen brutal gruppvåldtäkt i Indien för ett tag sedan har aktualiserat frågan om kvinnosyn och människosyn, både där och här.

Våld i nära relationer, kvinnomisshandel och våldtäkt är grenar på samma träd.

6 700 i Sverige på ett år
I Sverige uppgav ungefär 98 000 personer av befolkningen i åldern 16–79 år att de blivit utsatta för ett sexualbrott under 2013 och under 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott, varav 6 700 rubricerades som våldtäkt enligt BRÅ (NTU 2014).

Vartenda ett av dessa brott är ett för mycket!

FörbrukadChristina Gustavson 108
I Indien sker en våldtäkt var 20 minut – som man vet om. Mörkertalet är mycket stort. En av anledningarna är att det inte är tryggt och säkert för en kvinna att anmäla en våldtäkt. En kvinna som redan utsatts för våldtäkt anses ”förbrukad” och det är inte ovanligt att hon, om hon går till polisen, utsätts för ytterligare våldtäkt/gruppvåldtäkt av just poliserna, som tycker att de kan ha ”lite kul” utan risk.

Fritt framChristina Gustavson 107
Under mina resor i bl.a. Indien har jag talat med individer (både kvinnor och män), representanter för föreningar och institutioner – och alla ger samma bild: Det anses helt normalt att det är ”fritt fram” när det gäller en våldtagen kvinna.
Detta innebär att om en kvinna anmäler en våldtäkt hamnar hon ur askan och i elden istället för att få hjälp.

Gruppvåldtäkt som traditionellt straff
Ett traditionellt straff för en kvinna som misshagat någon i högre ställning, med mer makt och pengar (eller om någon i hennes familj misshagat någon) på den indiska landsbygden är att hon våldtas av byns ledande män, med byäldste i spetsen.

FörskjutenChristina Gustavson 105
Om hon är gift och överlever gruppvåldtäkten , blir hon förskjuten av både sin man och sin egen familj och förlorar rätten till sina barn.

Återstår: Prostitution
Oavsett om hon är gift eller ogift är möjligheterna att sedan hitta en försörjning (förutom prostitution) och kunna överleva, mycket små.

Christina Gustavson 104Ett liv är inte mycket värt
Ett liv är inte mycket värt – inte om livet är en kvinnas. Bilden präglar hela den indiska subkontinenten, dvs även Bangladesh och Pakistan.

Grenar på samma träd!
Men jag vill återknyta till det faktum att kvinnomisshandel och våldtäkt är grenar på samma träd. Det är alltså inte något som bara finns ”där” utan även här, även om vi, tack och lov, har kommit längre när det gäller att, åtminstone utåt sett, anse det förkastligt och straffbart.

Den sjätte gudinnanChristina Gustavson 225
”Den sjätte gudinnan” av Karin Alfredsson är en spänningsroman som beskriver kvinnors utsatthet i Indien. Den är spännande, men lättläst. Boken kom ut för ett antal år sedan, men är fortfarande lika aktuell när det gäller kvinnosynen.

Christina Gustavson 12Inte alltid en psykopat
Tyvärr är verkligheten ännu värre. Det är inte alltid en psykopat, som begår den typen av våldsbrott, även om många tror det. Läs mer om psykopater i boken Christina Gustavson: Från strulpellar till psykopater och även på www.joelsgarden.se
Christina Gustavson