Currently viewing the tag: "Barn"

Christina Gustavson 96Barn och psykiska problem

Jag har funderat på SVT:s Dokument inifrån på temat ”Vem kan hjälpa mitt barn?” från den 12 november 2015. Det var ett program som bet sig fast, inte ville släppa taget, krävde eftertanke. Det rörde sig om barn och psykiska problem.

Vården inte jämlik
Lova, Emil och Dianas berättar i programmet och vi förstår att vården inte alls är jämlik. Det verkar inte heller som om insatserna och det stöd som ges är baserade på det enskilda barnets behov. Detta är illa!

Individuell – inte standardiserad
Varje människa är en individ som behöver en i detalj anpassad hjälp – inte minst när det gäller psykiska problem och behov av olika slag – inte en standardiserad vård utifrån fastställda regler eller olika vårdideologier som verkar vara huggna i sten.

Barn och psykiska problem
Barn med psykisk ohälsa är minst lika sårbara som barn med någon fysisk åkomma och det är en tvingande nödvändighet att alla barn erhåller stöd, hjälp och vård som dels anpassas efter deras behov, men som också har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Om det brister i dessa avseenden kan det få förödande konsekvenser för barnet ifråga, men också för familjen.

Att skuldbelägga familjen hjälper ingen
Att fortsätta hävda att ett barns problem alltid har sina rötter i familjeproblem blottar en stor okunnighet och kan ge upphov till en fördjupad problematik och förlängt lidande både hos barnet och barnets familj, istället för att leda till något bättre.

Riskerar må sämre
Barn som inte bemöts med professionell kunskap och djup insikt i problemens natur riskerar att må ännu sämre och få ångest, bli deprimerade och få andra problem i tillägg till den problematik som barnet först sökte för och viktig tid rinner ut i sanden. Det kan väl inte vara meningen med vården?

Vård baserad på forskning och kompetens
Vården – i det här fallet BUP – får inte bidra till att barns och ungdomars lidande förlängs eller ökar, utan tvärt om borga för att varje barn får ett individuellt och jämlikt bemötande baserat på kompetens, insikt och erfarenhet.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 177Tror du på familjen?

Jag var inbjuden att komma och prata om mina böcker och bjöds efteråt på fika med prat. En yngre kvinna kanske 30+ böjde sig fram över bordet och såg intensivt på mig samtidigt som hon frågade: ”Tror du på familjen?”

Oväntad fråga
Tankarna snurrade runt i mitt huvud eftersom frågan var helt oväntad.Christina Gustavson 12 Den hade ingen anknytning till något jag pratat om under eftermiddagen. Och jag kände mig ställd mot väggen. Kanske var det något hon funderade över eller nyligen pratat med sina vänner om.

Helt allvarlig
Hon var helt allvarlig, nästan som om hon frågat om jag tror på Gud, så det måste jag också vara och kunde efter några panikartade sekunder svara:

Inte alltid
”Jag tror på familjen som samlevnadsform”, sade jag till slut. ”Därmed inte sagt att den alltid passar alla. Eller familj till varje pris.”

Christina Gustavson 103Livlig diskussion
Fler hade intresserat böjt sig fram mot oss för att höra och en livlig diskussion kom igång.

– Är det bättre för barnen om föräldrarna fortsätter att hålla ihop till varje pris?
– Hur skall man kunna få tid och råd till ett eget liv om man är ensamstående med barn?
– Kan barnen bli lika trygga med en ensamstående förälder?
– Ger många unga föräldrar upp för lätt?
– Är det svårt för barnen att ge avkall på det som skulle följa med en bättre ekonomi än en ensamstående förälder kan erbjuda?
– Vad är en familj egentligen?

Viktigt att våga prataChristina Gustavson 82
Jag har inga standardlösningar eller suveräna svar. Men jag vill gärna understryka att det är viktigt att våga prata om olika frågor som dyker upp – och inte minst att ha någon att prata med!

Bollplank är guld värt!
Att få bolla sina tankar, sin oro och sina funderingar mot ett flexibelt bollplank som både kan lyssna, förstå och ge respons är guld värt!

Vad tycker du?
Vad tycker du? Tror du på familjen?
Och vad är en familj egentligen?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 81Barn med sömnproblem

Inte bara vuxna utan barn också
Det är inte bara vuxna som kan ha sömnproblem, utan även barn. Ibland till och med riktigt små barn. Som med allt annat finns det inte en enda avgörande orsak, utan många faktorer kan spela roll när det gäller barn med sömnproblem. Man får dock ta fasta på att barnets problem är en signal till oss vuxna om att nåt inte är bra – och det måste vi göra något åt.

Sömnproblemen ökar hos barnen
Man kan inte bortse från att sömnproblem hos barn och unga har ökat kraftigt de senaste åren. För att kunna hjälpa barnen och åstadkomma en varaktig förändring är det viktigt att först sätta sig in i och försöka förstå varför problemen uppkommer och leta efter samband med till exempel stressfyllda situationer.

Parallell till psykiska problem hos barn
Man kan dra en parallell till att även psykiska problem som bland annat stressymptom, ängslan och oro har ökat högst betänkligt hos barn och unga under ungefär samma tidsperiod. Även barn kan vara deprimerade. Fler barn söker dessutom hjälp för olika former av psykosomatiska symptom.

Kognitivt tillstånd
Det går inte att bortse från att det finns mycket oro runt barnen. Både i barnets närmiljö, som hemmet, skolan och i fritidsmiljön. Men det finns krig och orättvisor runt om i världen. På TV visas hur svårt flyktingar har det. Barn undgår inte nyhetsflödet. Vissa oroas av att det ser ut som det gör. Det finns barn som tänker mer än andra och mår dåligt av det. Vissa barn får inte bara sömnproblem utan svår ångest.

Läsa saga
Att läsa en saga på kvällen kan kanske hjälpa barnet att släppa tankarna på det otäcka det kan ha upplevt under dagen. Vissa barn tycker om att få höra samma saga kväll efter kväll. Gör då som barnet vill – kanske kan det då lättare komma till ro och få sova gott.

Dygnsrytmen är viktigChristina Gustavson 80
För både barn och vuxna spelar dygnsrytmen en stor roll. Det är viktigt att tidigt träna in regelbundna tider för sömn och försöka ställa in dygnsrytmen och göra sänggåendet en viss tid varje dag till en vana, och detta oavsett om det är vardag eller helg. Ibland kan sömnfasen vara försenad, vilket ställer till med problem för både barn och vuxna.

Inte bara äldre män
Det är inte bara äldre män som kan drabbas av sömnapné, utan även barn. Detta stör sömnen och om apnén är orsaken till att barnet inte sover bra, är det naturligtvis oerhört viktigt att söka hjälp och försöka åtgärda de bakomliggande problemen.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:

Jag är värdelös

Att få ett svårt mindervärdeskomplex och uppleva sig själv som fullständigt värdelös i en meningslös tillvaro, är inte ovanligt under depressionen.

Särskilt barn
Särskilt barn och unga, men även vuxna, som är deprimerade kan uppleva sig vara skuld till precis alla problem som uppstår i familjen och utanför den, dvs i skolan, på arbetet eller var man tillbringar sin tid utanför hemmet.

Rena bagateller
Detta gäller även i frågor som kanske är rena bagateller och som omgivningen knappast ens lagt märke till.

Lägger all skuld på sig själv
Den deprimerade lägger all skuld och alla anklagelser på sig själv, både för problem som finns och sådana som är så små att dom nästan inte finns.

Har dåligt samvete
Den deprimerade känner sig värdelös och har dåligt samvete för att inte ha klarat av arbetet, för att inte ha orkat, för problem i familjen, för att inte hinna med vännerna som tidigare och sist men inte minst så förebrår man sig själv och anklagar sig för att man inte lyckas rycka upp sig.

En fälla
Självförtroendet är i botten, vilket lätt startar en ond cirkel, eftersom den deprimerade då inte heller vågar tro sig om att någonsin kunna ta sig upp ur depressionen igen. Det blir lätt en fälla som är svår att ta sig ur.

Känsla och inte förnuft
Förnuftiga resonemang med den deprimerade ändrar inte stort, eftersom det rör sig om känsla och inte förnuft. Det är ändå viktigt för den deprimerade, och då alldeles särskilt för barn och unga, att få höra av sina medmänniskor att de är helt utan skuld när det gäller de problem som kanske nämnts.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:
Inget särskilt:

Intervju med en deprimerad förstaklassare.

Jag är sju år. Jag går i första klassen.
Jag har en fröken.

Inget särskilt
Är du ledsen? Sådär. Varför? Vet inte. Inget särskilt.
Går i skolan. Det måste man ju.

Jag är trött
Måste  vara ute på rasterna. Och titta på när dom andra leker. Jag leker inte med dom andra. Jag vet inte varför. Det är inte roligt. Jag orkar inte. Jag är trött. Mamma hjälper mig med läxorna.

Jag somnar bara inte
Jag sover nästan aldrig på natten. Jag har inga mardrömmar, men jag somnar bara inte. Jag gör inget särskilt efter skolan. Om TV:n är på så sitter jag i soffan. Men jag tittar inte på TV:n. Jag vet inte varför. Jag orkar inte se programmen. Jag ser inte barnprogrammen heller. Jag bara ligger i soffan. Om mamma sitter där också så sover jag lite ibland.

Jag vet inte varför
Jag har en docka. Jag leker inte med den. Jag vet inte varför. Jag har en bok om en hundvalp. Den tycker jag om. Men jag läser den inte. Om inte mamma är hemma så sitter jag hos min storasyster.

Jag kunde inte prata heller
Då, förut, då fick jag gå till BUP. Det var när jag inte kunde prata heller. Jag fick medicin som mamma ger mig. Så nu kan jag sova bättre, men jag sover inte så mycket ändå.

Jag ville inte gå i affären
Jag fick en ny tröja. Nä, jag ville inte gå i affären. Mamma köpte den åt mig.
Christina Gustavson

Christina Gustavson 2Christina Gustavson:
Barn med depression reagerar annorlunda

Små barn kan vara deprimerade
Även små barn kan vara deprimerade. Det svåra är att små barn kan inte berätta när de är ledsna, eftersom de kanske saknar ord som passar.

Visar depression genom beteendet
Barn  med depression visar ofta detta genom sitt beteende.  Flickor och pojkar reagerar något olika. Man talar ibland om utagerande pojkar i åtta till tioårsåldern och tonårsflickor med suicidalt beteende.

Kronisk trötthet
Andra symtom som barn och ungdom med depression visar är ofta en kronisk trötthet och uttalade sömnsvårigheter, trots fysisk aktivitet på dagarna.

Mer irriteradeChriswtina Gustavson 69
Barn med depression ser kanske inte ledsna ut men är kanske mer irriterade än vanligt, kan vara känsligare för kommentarer och tillrättavisningar och vissa uppvisar en aggressivitet.

Vissa blir överaktiva
Barns depression ser inte nödvändigtvis ut som nedstämdhet med tystlåtenhet och hämning, utan vissa barn är överaktiva istället.

Ångest skrämmande för barn
Ångest kan inbegripa allt ifrån en allmän oro och inre spänning på grund av yttre och förståeliga påfrestningar till en panikkänsla utan påtaglig orsak och som därför ter sig skrämmande speciellt för barn som drabbas.

Intensiv rädsla
Ångestreaktionen kan leda till upplevelsen av en så intensiv rädsla att den drabbade kan få hjärtklappning, börja svettas och till och med uppleva andnöd. Detta kan kombineras med en påtaglig olustkänsla som kan sitta i en bra stund efter reaktionen.

Speciellt hos barn och unga
Det är inte ovanligt att ångest förekommer tillsammans med depression, speciellt hos barn och unga, och ångesten kan vara ett tecken på att barnet eventuellt är deprimerat.
Christina Gustavson

Lära läsaLär alla barn läsa!

Hur kan man lära barn läsa?
Kampanjen Lär alla barn läsa och mitt erbjudande om köpa en färgrik barnbok, ”Myran,” som i mitt tycke är en perfekt peka-läs-bok, till ett rabatterat pris, och ändå utan extra kostnad få en riktigt enkel och lättfattlig kurs för vuxna som vill förstå hur man kan lära barn i sin närhet läsa eller kanske läsa lite bättre, har förlängts till 23/12.

Barnens förmåga att läsa
Som ni väl alla har hört genom media under flera år så försämras läskunskapen bland skolbarnen. De åtgärder som vidtagits verkar inte ha haft någon nämnd effekt. Eftersom så många unga har svårt att komma vidare i sina liv på grund av just detta vill jag försöka bidra.

Alla vuxna kan hjälpaChristina Gustavson 20
Genom mina blogginlägg lämnar jag tips på hur vuxna i barnens närhet kan bidra och hjälpa till för att underlätta läsinlärningen för barn. Tipsen är hämtade ur kursen och visar på hur varje vuxen som är intresserad av att hjälpa barn kan göra det lättare att lära sig läsa. Samma åtgärder hjälper också barn som redan kan läsa genom att de lär sig läsa ännu bättre.

Anmäl ditt intresse nu!
Anteckna dig för ett eget exemplar nu! Anmäl ditt intresse till gustavson.se@gmail.com eller i rutan här nedanför.

 Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Föräldrars insatser viktiga för barnens läsinlärning!

Slutsats
Det är viktigt för barnen att se föräldrarna skriva, lösa korsord, läsa bruksanvisningar och dagstidningar. Kort sagt att använda sig av det skrivna ordet hemma.

Undersökning
I den uppsats som gav idén till den här kursen om läsning blev resultatet följande:
· De gemensamma svar vi fick, var att alla barn i den undersökta gruppen kände till alfabetet.
· Föräldrar och andra anhöriga hade regelbundet, så gott som varje dag, haft högläsning för sina barn.

Vem har betydelse?
På frågan om vilka andra vuxna eller barn som de tror haft betydelse för barnens intresse uppgav de flesta att det var mormor, fyra svarade morfar och fyra  farmor. Andra var storasyskon och andra vuxna.  Två föräldrar uppgav även att dagiskamrater var viktiga för barnens läsinlärning.

Skriv så att barnen ser det
Alla utom en förälder i undersökningen skrev hemma när barnen var närvarande. Det kunde vara korsord, komihåglistor, jobbpapper, inbetalningskort, vykort och annat.

Vad föräldrarna visste
Intressant i sammanhanget är att föräldrarna i undersökningen inte visste särskilt mycket om språkligt arbete i förskolan.
Att det förekom rim, ramsor och högläsning visste elva föräldrar.
Några visste mer. De nämnde till exempel att de lekte fram stavelser och klappade takten till dem. En förälder visste att barnen får berätta om egna upplevelser.

Modersmålet
Man har uppskattat att barn ägnar 4-5000 timmar om året med språkaktiviteter i det egna modersmålet. Det kan man jämföra med tiden som man ägnar främmande språk i skolan.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.

Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson

Christina Gustavson 53

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

 

Bibliotekspersonalen är viktig för barnens bokval och läsinlärning!

Bokval
Vad är det då för böcker som får barn att intressera sig för läsning när de väl knäckt den alfabetiska koden? Naturligtvis är det beroende av barnens intressen, men inte bara det.

Tretalsregeln
Har man gjort rätt bokval kan barnen känna igen bokens struktur, dvs. det som kallas tretalsregeln.
Har man läst många sagor för barnet känner det till att
1. Sagan har en början, ”Det var en gång”…
2. så följer själva sagan, och …
3. sist kommer det lyckliga slutet.

För de minsta
”Bockarna Bruse” är en sådan saga för de minsta. Klara kontraster, gott och ont samt hjältemod är viktiga ingredienser i sagan.

Böcker som upprepar sig
Överhuvudtaget är böcker som har en fast struktur och upprepar sig ett bra bokval.
De skall vara lättlästa för att barnet nästan skall kunna förstå vad som snart kommer att hända.

De allra första
De allra första böckerna skall ha en tydlig början, en händelse och ett slut.
De skall vara korta, så att det är rimligt att barnen orkar läsa till slutet utan att tappa tråden.

Handling och budskap
De behöver inte alls vara ljudenligt skrivna utan huvudsaken är att de har en handling, ett budskap.

Bibliotekspersonalen
Böcker för de minsta behöver inte alls vara ljudenligt skrivna utan huvudsaken är att de har en handling och ett budskap. Det är inte lätt att hitta sådana böcker, men de finns. Fråga på biblioteken.

Läs tillsammans
Läs gärna tillsammans med barnen. Att först läsa kapitlen tillsammans är till hjälp för barnen och kan vara en bra idé.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.

Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson

Lära läsaChristina Gustavson:

Lär alla barn läsa!

Hjälp i tid är viktigt för barnens läsinlärning!

4-årskontrollen
Jag har inte nämnt mycket om de barn som har svårigheter.
En god regel är att om barnet vid barnavårdscentralens fyraårskontroll inte klarar de uppgifter som barnen får att göra, bör dessa  föräldrar envist begära hjälp och utredning.

Vänta inte och se
Det är inte bra att vänta och se. Vänta inte på mognaden. Barnen måste få hjälp i tid!
När skolan börjar kommer de efter på en gång och dessa barn kommer att känna sig misslyckade.
Det är oerhört svårt för barnen att vända den stämpel som omgivningen gett barnen.

Svårt motivera
Vid tioårsåldern vet barnen mycket väl att de är annorlunda och får en mycket dålig självkänsla.
Då är det en svår uppgift att få barnen motiverade till att jobba med sina brister.

Leka in kunskapen
Det är när barnen är små som det går att leka in kunskapen, att vara med andra och få chans att utveckla alla sinnen.

(Tipsen är hämtade ur kursen Lätt lära läsa. Du hittar den på http://www.framtidskursen.se)

Christina Gustavson 20Äntligen!! Ett fantastiskt förmånligt erbjudande speciellt till dig  – det kan du bara inte missa:
Den som beställer boken Den kärleksfulla myran  här genom bloggen, får också hela kursen Lär alla barn läsa utan extra kostnad.

Jag tycker att just den boken passar så bra som en läs-och-pek-bok där man kan läsa högt för de minsta barnen och man kan peka ut olika djur och figurer i bilderna. Dessutom är texten tillräckligt enkel för att de något äldre barnen skall kunna läsa själva, och berättelsens slut innehåller en oväntad överraskning.

Boken Den kärleksfulla myran
kostar 100:- + Moms + porto (sammanlagt 130:-).
Kursen Lär alla barn läsa ingår utan extra kostnad. Den är GRATIS till dig som vill lära ditt barn att läsa bättre!
Erbjudandet gäller fram till den 1 december 2013.

Gör så här för att beställa:
1. Fyll i din e-mejladress i rutan här nedanför, så att jag vet vart jag skall skicka kursen,
2. Betala in 130:- till bankgironr.: 836-3947, Anna Elsa Joelsgården AB. Ange din e-mejladress som referens vid betalningen.
3. Meddela ditt namn och fullständig postadress, så att jag vet vart jag skall skicka boken. Du kan sända dina adressuppgifter till e-mejladress: christina.gustavson@joelsgarden.se.

Kursen sänds ut till dig så snart din betalning kommit in och boken levereras i december.
Fyll i din e-mailadress i rutan här nedanför om du vill ha fler tips om hur du kan hjälpa ett barn att läsa bättre!
Eller varför inte ge bort en bok som present eller i julklapp?
Christina Gustavson
Christina Gustavson 53